Archiv článků

Před Bohem nelze hrát divadlo

15.09.2018 15:02
22. neděle v mezidobí, cyklus B   Pán Ježíš v dnešním evangeliu nazývá farizeje pokrytci. Slovo pokrytec pochází z řeckého „hypokritos“, tj. herec. Pokrytec si na něco hraje. Vnějším chováním a slovy chce sám sobě i ostatním dokázat, že je něčím, čím ve skutečnosti není. Dospívající mládež si...

Ovoce svatého přijímání

09.09.2018 16:58
20. neděle v mezidobí, cyklus B     Dnes jsme v evangeliu slyšeli Ježíšovu nejkrásnější řeč o Eucharistii. Tématem dnešního kázání má být nutnost svatého přijímání a jeho ovoce.   Pán Ježíš se na nás obrací s naléhavou výzvou (Jan 6,53):   „Amen, amen, pravím vám: Když...

Už je toho dost, Hospodine

01.09.2018 19:16
19. neděle v mezidobí, cyklus B   Prorok Eliáš je velkou postavou Starého zákona. Na Karmelu porazil a vyhubil proroky modly Baala. Královna Jezabel mu za to vyhrožuje smrtí. Prorok Eliáš prchá do pouště. Je na konci svých fyzických i duševních sil. Na jedné straně prchá před smrtí, na druhé...

Potřebujeme Eucharistii

18.08.2018 21:10
18. neděle v mezidobí, cyklus B   V prvním čtení jsme slyšeli o putování Izraele pouští do zaslíbené země. Izrael vychází z egyptského otroctví. Izrael se osvobodil nejen z otroctví sociálního a ekonomického, ale i z otroctví náboženského (víra v Hospodina proti víře v egyptské bohy). Lidé si...

Bůh se o nás stará

12.08.2018 18:51
17. neděle v mezidobí, cyklus B   Dnešní evangelium navazuje na čtení z minulé neděle – Bůh je pastýř svého lidu. Za Ježíšem jde velký zástup jako ovce za svým pastýřem. Lidé jsou Ježíšem přitahováni, neboť jsou svědky uzdravení nemocných. Dostávají naději a nechtějí o ní přijít. Zástup je...

Hospodin je můj pastýř

09.08.2018 11:49
16. neděle v mezidobí, cyklus B   Izraelité se ocitli v babylónském zajetí díky špatným pastýřům, kteří ho vedli. Hospodin slibuje, že povolá nové pastýře, kteří budou národ pást dobře. Nakonec slibuje příchod Davidova spravedlivého výhonku, krále – Mesiáše. Evangelium naplňuje slova proroka...

Homilie otce arcibiskupa Jana Graubnera při Národní cyrilometodějské pouti

29.07.2018 19:42
 180705_homilie_velehrad_2018 (1).doc (23040)

Hlásejte, uzdravujte a osvobozujte

29.07.2018 19:36
15. neděle v mezidobí, cyklus B     Pán Ježíš posílá apoštoly, aby měli účast na jeho poslání. Mají hlásat evangelium      o příchodu Božího království, uzdravovat nemocné a osvobozovat z moci zlých duchů. Apoštolé toto poslání přijímají, jak jsme to slyšeli na závěr...

Svět potřebuje mnoho proroků

21.07.2018 19:45
14. neděle v mezidobí, cyklus B   Společným tématem dnešních liturgických čtení je prorocká služba. Kdo je to prorok? Prorokem se člověk nestává sám od sebe, musí být Bohem povolán. Bůh při svém povolávání nehledí na postavení, bohatství a výřečnost člověka, ale na jeho srdce. Mnohé povolání k...

Kde je víra, může působit Boží moc

15.07.2018 20:00
13. neděle v mezidobí, cyklus B   Problém smrti doprovází člověka v celé jeho historii. Ve smrti ztrácíme své blízké. Všichni máme jistotu, že jednou zemřeme. Kniha moudrosti odhaluje původ smrti: „Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jako obraz vlastní přirozenosti, ale...
Záznamy: 1 - 10 ze 341
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>