Archiv článků

Golgota rozhodla

17.07.2019 08:50
14. neděle v mezidobí, cyklus C   V dnešním Božím slově můžeme pozorovat prolínání pozitivních a negativních skutečností. V prvním čtení zaznívá radost z návratu Izraele z babylónského zajetí. Boží trest skončil, lid se může vrátit do zaslíbené země. Tato radost je však prostoupena i bolestí....

Bůh nechce smrt hříšníka

07.07.2019 16:31
13. neděle v mezidobí, cyklus C   V dnešním evangeliu jsme slyšeli tato slova: „Když se přibližovala doba, kdy měl být (Ježíš) vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma.“ Ježíš se vědomě a dobrovolně rozhoduje jít do Jeruzaléma. Ví, co ho čeká – utrpení, potupná smrt, ale i oslavení....

Všechno má svůj význam

07.07.2019 16:30
12. neděle v mezidobí, cyklus C   V evangeliu jsme slyšeli známý příběh o vyznání apoštola Petra. Na otázku, za koho učedníci Ježíše pokládají, Petr odpovídá: "Za Božího Mesiáše!" Pán Ježíš dalšími slovy ukazuje, že není politickým Mesiášem, který má obnovit světské království Izraele. Ježíš...

Dvě jistoty člověka na zemi

07.07.2019 16:27
Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus C   Věříme v jednoho Boha ve třech Osobách. Věříme v Otce, Syna a Ducha Svatého. Jak uvádí Tomáškův katechismus: „Otec nebeský je Bůh, Syn Boží je Bůh a Duch Svatý je Bůh. Jsou to tři rozličné Osoby, každá z nich je pravý Bůh, a přece je Bůh toliko jediný....

Milion chvilek

07.07.2019 16:26
  Zamyšlení pro věřící: Bratři  a sestry,   nelíbí se mi, že KDU-ČSL podporuje akce Milionu chvilek. Tyto akce jsou plné emocí, chybí jim rozum. Na stránkách Milionu chvilek je pět požadavků. Posledním z nich je demise předsedy vlády. Babišovo ANO zvítězilo ve volbách, proto...

Ducha Svatého přitahuje čistota, pokora a touha

26.06.2019 13:45
Slavnost Seslání Ducha Svatého, cyklus C   Ve Skutcích apoštolů jsme slyšeli o třech projevech seslání Ducha Svatého. Prvním byl hukot z nebe, který byl podobný větru. Vítr je symbolem Ducha Svatého. Pán Ježíš řekl Nikodémovi (Jan 3,8): „Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud...

Život v přítomnosti

18.06.2019 19:49
Slavnost Nanebevstoupení Páně, cyklus C   Dnes slavíme událost Ježíšova života, kterou vyznáváme v Credu: „vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce“. Ježíš se po splnění svého poslání vrací k nebeskému Otci. Ale tento návrat se od jeho příchodu liší. V čem? Na zem sestoupila druhá Božská Osoba –...

Nové přikázání lásky

08.06.2019 14:14
5. neděle velikonoční, cyklus C   Dnešní evangelium nás vrací do večeřadla. Jidáš odchází, aby zradil Ježíše. Blíží se tím Ježíšovo oslavení. Ježíš zemře, vstane z mrtvých a vystoupí na nebesa. S Ježíšovým oslavením je oslaven i nebeský Otec. Pán Ježíš dává svým učedníkům nové přikázání lásky....

Mozoly na kolenou

30.05.2019 20:52
3. neděle velikonoční, cyklus C   Učedníci podle příkazu zmrtvýchvstalého Krista odcházejí do Galileje, kde čekají na svého Pána. Petr jde lovit ryby a učedníci jdou s ním. Lopotí se celou noc, ale úlovek žádný. Neznámý muž na břehu jezera jim radí, aby hodili síť na pravou stranu lodi....

Pokoj vám

13.05.2019 13:37
2. neděle velikonoční, cyklus C   Dnes opět slyšíme o setkání vzkříšeného Ježíše s učedníky. Klíčovými slovy našich úvah budou Ježíšova slova: "Pokoj vám." Tato slova jsou důležitá, neboť je Pán řekl třikrát. Pán svým učedníkům nejen pokoj přeje, ale i dává. Učedníkům řekl (J 14,27): "Pokoj...
Záznamy: 1 - 10 ze 384
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>