Archiv článků

Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává

29.11.2020 19:00
33. neděle v mezidobí, cyklus A   Podobenství o hřivnách nás varuje, abychom nepromarnili svůj život. Člověkem, který služebníkům svěřuje hřivny je Pán Ježíš, my jsme ti služebníci. Až se Ježíš vrátí na konci věků k soudu, bude s námi účtovat. Podle našich získaných hřiven, tedy podle našeho...

Svatební hostina je přichystána

20.11.2020 14:29
32. neděle v mezidobí, cyklus A   Pán Ježíš v dnešním evangeliu využívá židovských svatebních zvyků. Svatební hostina se konala večer a v noci v ženichově domě. Před hostinou si ženich přivedl do svého domu nevěstu. Na ženicha a nevěstu čekaly družičky, aby jim v noci svítily na cestu. Být...

Bůh i svatí po nás touží

14.11.2020 18:54
Slavnost Všech svatých 2020   Dnes si připomínáme naše bratry a sestry, kteří jsou v nebi a vidí Boha tváří v tvář. Zatím jen v nesmrtelné duši, pak i v oslaveném těle. Tito svatí se nejen v nebi radují, ale také nám pomáhají na našem pozemském putování svou přímluvou. Je krásné mít přátele v...

Žijeme ve vztazích

07.11.2020 12:33
Slavnost Výročí posvěcení kostela   Dnes chceme děkovat za náš dům Boží. Proč je kostel pro nás tak důležitý? Především je to místo setkání s Bohem. Je to místo, které nám připomíná náš poslední cíl, kterým je dosažení nebeské slávy. Výzdoba kostela (obrazy, sochy, vitráže) nám připomíná...

Svoboda člověka je Boží dar

26.10.2020 20:11
29. neděle v mezidobí, cyklus A   Farizeové by se Ježíše rádi zbavili. Proto si vymysleli léčku v podobě otázky: "Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?" Pokud by Pán Ježíš odpověděl, že se daň císaři platit nemá, mohli by jej obvinit, že vybízí ke vzpouře. Pokud by...

Bez svatebních šatů se na svatbu nechodí

21.10.2020 09:28
28. neděle v mezidobí, cyklus A   Dnešní Boží slovo mluví o hostině. Ta byla u židů obrazem budoucího šťastného života. Hospodin zástupů bude vítěz nad potupou Izraele, nedostatkem i smrtí. I Ježíš mluví o svatební hostině, kterou uspořádal král pro svého syna. Ona je obrazem Božího...

Buďme šťavnatými hrozny

21.10.2020 09:27
27. neděle v mezidobí, cyklus A   V dnešním prvním čtení slyšíme podobenství o Boží vinici. Izaiáš vystupuje jako přítel "miláčka", tj. ženicha, který zpívá píseň o jeho vinici, tj. o nevěstě. Neslyšíme však milostnou píseň, ale trpkou obžalobu. Vinařem je Hospodin, který se o svou vinici,...

Říkat Bohu "ano" nestačí

12.10.2020 09:50
26. neděle v mezidobí, cyklus A   Dnešní první čtení je klíčem k pochopení evangelia. Bůh se člověku zjevuje. Dává mu poznat svou lásku a svou vůli. Bůh chce spasit člověka, vyvést ho z moci zla a temnot do světla Božího království. Proto Otec posílá Syna na svět, proto se Syn stává v Ježíši...

Nepochopitelná Boží láska

04.10.2020 17:06
25. neděle v mezidobí, cyklus A   Jaký je Bůh? Každý věřící člověk má nějakou představu o Bohu. Prorok Izaiáš nás upozorňuje, že naše představy o Bohu jsou nedostatečné. „Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému.“ Člověk není schopen plně pochopit a poznat Boha,...

Odpouštěj, aby ti bylo odpuštěno

04.10.2020 17:04
24. neděle v mezidobí, cyklus A   Apoštol Petr klade Ježíšovi otázku: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?" Jako svatý Petr bychom i my chtěli určit lásce k bližnímu hranice. To už stačí, více si už bližní nezaslouží. Pán Ježíš Petrovi řekl,...
Záznamy: 1 - 10 ze 449
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>