Archiv článků

Fiat

15.01.2019 13:08
Slavnost Panny Marie, Matky Boží 2019   Dnes, v první den roku, slavíme krásnou slavnost Panny Marie. Vyznáváme s katolickou církví, že Panna Maria je Matkou Boží, neboť v jejím lůně se stala druhá Božská Osoba člověkem. Titul Matka Boží se začíná v Církvi užívat již ve 3. století. Pojem...

Příklad Svaté Rodiny

11.01.2019 13:28
Svátek Svaté Rodiny, cyklus C   V neděli po slavnosti Narození Páně slavíme svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Panny Marie a svatého Josefa. Víme, že rodina je základem společnosti i Církve. V jakém stavu je rodina, v takovém stavu je společnost i Církev. Svatá Rodina je pro křesťanské rodiny...

Potřebuji tvou lásku

06.01.2019 18:51
Půlnoční 2018   Středem Vánoc je betlémské dítě, narozený Ježíš Kristus. Narození Ježíše přineslo lidem radost, především jeho Matce Marii a pěstounovi Josefovi. Z narození Spasitele světa se radují i andělé v nebi. Anděl řekl pastýřům: „Zvěstují vám velikou radost, radost pro všechen lid: V...

Přinášejme lidem Boha

02.01.2019 12:53
4. neděle adventní, cyklus C   Panna Maria po zvěstování narození Ježíše Krista spěchá navštívit příbuznou Alžbětu. Archanděl Gabriel Panně Marii oznámil, že Alžběta ve stáří počala syna, i když byla považována za neplodnou. Co přimělo Pannu Marii k návštěvě Alžběty? Jistě to nebyla nedůvěra...

Radost z blízkosti Pána

30.12.2018 21:33
3. neděle adventní, cyklus C   Dnešní Boží slovo nás vybízí k radosti. Nejprve prorok Sofoniáš: „Jásej, sionská dcero, zaplesej Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero!“ Izrael má jásat, neboť mu Bůh odpustil, opět žehná svému lidu. Hospodin je izraelským králem uprostřed...

Ježíš není jen vánoční host

23.12.2018 19:20
2. neděle adventní, cyklus C   Hlavní postavou evangelia dnešní neděle je Jan Křtitel, předchůdce Páně. Jan Křtitel žil jako poustevník u řeky Jordánu. Připravoval se na své poslání, očekával Boží pokyn. A skutečně: „Stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu ...“ Od této chvíle Jan hlásá...

Vzpřimte se a zdvihněte hlavu

16.12.2018 18:19
1. neděle adventní, cyklus C   Dobře víme, že slovo advent znamená „příchod“, příchod Ježíše Krista. O Vánocích si připomeneme první Ježíšův příchod, který se odehrál v Betlémě. Dnes jsme v evangeliu slyšeli o Kristově druhém příchodu k poslednímu soudu. Před čtrnácti dny jsem v kázání líčil...

Trůnem Krista Krále je kříž

09.12.2018 17:18
Slavnost Krista Krále, cyklus B Ježíš Kristus je Králem nebe i země, Vládce všehomíra. V Janovu evangeliu čteme o jeho uvedení do královského úřadu. Na rozdíl od pozemských králů toto uvedení nebylo slavné, ale bylo spojeno s potupou a utrpením. Uvedení krále do úřadu mělo v Orientu 4...

Přijď království Tvé

01.12.2018 19:04
33. neděle v mezidobí, cyklus B   Liturgická čtení na konci církevního roku pojednávají o konci světa, co bude před druhým Kristovým příchodem na tuto zem. Před koncem světa bude satanu a jeho lidským spojencům naposledy dovoleno vést boj proti Církvi. Bude to rozhodující boj, ve kterém je již...

Mužná víra vdov

24.11.2018 19:03
32. neděle v mezidobí, cyklus B   Dnešní stůl Božího slova nám dává za příklad dvě vdovy. První vdovou je pohanka ze Sarepty. Už několik let trápí zemi sucho. Vdova chce z poslední mouky a oleje upéct placku. Pak již budou se synem čekat na smrt. V tu chvíli k ní přichází prorok Eliáš a žádá...
Záznamy: 1 - 10 ze 360
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>