Archiv článků

Člověku dáváš příležitost k lítosti

30.07.2020 18:07
16. neděle v mezidobí, cyklus A   Dnešní Boží slovo nám dává odpověď na otázku, proč Bůh nechává žít zlé lidi zdánlivě bez trestu. V evangeliu jsme slyšeli podobenství o pšenici a plevelu. Člověk zasel na svém poli dobré semeno. Jeho nepřítel zasel mezi pšenicí plevel. Tím, kdo zasévá dobré...

Dobré semeno do dobré půdy

24.07.2020 19:13
15. neděle v mezidobí, cyklus A   Nosnou myšlenkou dnešních čtení je Boží slovo a jeho účinnost. Boží slovo bylo Izraelity chápáno jako mocné a působivé. Ve slově Božím je skrytá Boží moc. Bůh řekl a stalo se (viz zpráva o stvoření). Hospodin ústy proroka Izaiáše hovoří o účinku Božího slova....

Milost posvěcující - nejcennější Boží dar

19.07.2020 18:50
13. neděle v mezidobí, cyklus A   Ve druhém čtení k nám dnes promlouval sv. Pavel. Svatý Pavel zde nemluví především o křtu, ale o tom, jak byl křesťan vysvobozen z moci zla a jak má nyní žít novým životem. V řečtině „křtít“ znamená ponořovat. Dříve se totiž křest udílel ponořením...

Přijímejme životní zkoušky

12.07.2020 16:04
12. neděle v mezidobí, cyklus A   Minulou neděli jsme se zamýšleli nad povoláním dělníků pro práci v Božím království. Každý křesťan je povolán, aby naplnil v Církvi i ve světě své poslání, které dostal od Boha. Ano, Bůh má pro život každého z nás zvláštní plán. Tento plán se začal...

Na Boží volání třeba říci "ano"

01.07.2020 13:59
11. neděle v mezidobí, cyklus A Koncem června prožívá naše církev velkou radost. Po několikaleté přípravě přijímají z rukou biskupa mladí muži jáhenské a kněžské svěcení. Na Boží pole jsou posíláni noví dělníci. V evangeliu je Pánu Ježíši líto zástupu, který je vysílen a skleslý jako ovce bez...

Táto náš, jenž si na nebesích

21.06.2020 18:27
Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus A   Dnes se scházíme k oslavě tajemství Nejsvětější Trojice. Věříme v jednoho Boha ve třech Osobách, věříme v Otce, Syna i Ducha Svatého. Minulou neděli jsme oslavili seslání Ducha Svatého, o vtěleném Božím Synu mluvíme celý liturgický rok, ale o nebeském...

Bez Ducha Svatého nemůže naše duše dýchat

13.06.2020 18:51
Slavnost Seslání Ducha Svatého, cyklus A   Dnes budeme mluvit o Duchu Svatém, tedy o Lásce. Duch Svatý je zosobněná Láska mezi Otcem a Synem, třetí Božská Osoba. Láska Ducha Svatého byla seslána o Letnicích do duší apoštolů, aby mohli naplnit Ježíšem určené poslání: "Jako Otec poslal mne, tak...

Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím:

06.06.2020 19:36
  Drazí bratři a sestry, k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého...

Ne svou silou, ale Boží mocí

06.06.2020 19:34
Slavnost Nanebevstoupení Páně, cyklus A   Jako Pán Ježíš svou mocí vstal z mrtvých, tak také svou mocí vstoupil na nebesa. Vrací se k Otci v oslaveném lidském těle. I jako člověk sedí po Otcově pravici v nebi "vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva." Před svým odchodem...

Otevřme své srdce touhou

01.06.2020 15:33
6. neděle velikonoční, cyklus A   V dnešních textech slyšíme o Duchu Svatém, o třetí Božské Osobě. Pán Ježíš svým učedníkům oznámil svůj odchod z tohoto světa. Učedníci však nezůstanou opuštěni. Dostávají příslib Ducha Svatého: "A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi...
Záznamy: 1 - 10 ze 432
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>