Archiv článků

Někým jsme díky Boží milosti

17.09.2019 20:41
22. neděle v mezidobí, cyklus C   Dnešní úryvek evangelia nám nabízí dvě poučení. To první, o vybírání předních míst na hostinách, nemá podpořit zvyk věřících, kteří obsazují zadní místa v kostele. Pak by také museli poslechnout výzvu: „Příteli, pojď si sednout dopředu!“ První poučení se...

Jděme cestou menšiny

10.09.2019 19:58
21. neděle v mezidobí, cyklus C   Dnešní evangelium začíná otázkou neznámého člověka: "Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?" Izraelité se ptali, zda Mesiáš přinese spásu pro celý národ nebo jen pro jeho část. A když pro část, kdo budou ti vyvolení? Pán Ježíš se nepouští do věroučných...

Každý nevěřící je potenciální křesťan

05.09.2019 19:13
20. neděle v mezidobí, cyklus C   Velkým omylem křesťanů je, když si myslí, že jim víra v pravého Boha přinese příjemný a nerušený život na zemi. Opak je pravdou. Sám Ježíš řekl: „Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení.“ Před Ježíšovým příchodem svět ovládal zlý...

Víra je odevzdanost Bohu

30.08.2019 11:26
19. neděle v mezidobí, cyklus C   Druhé čtení nám klade před oči víru. Víra není jen rozumový souhlas s pravdami zjevenými Bohem, není jen „přesvědčení o věcech, které nevidíme“. Nový katechismus definuje víru jako přilnutí celého člověka k Bohu, který se zjevuje. Víra je také odevzdanost...

Štědrost - lék na chamtivost

20.08.2019 13:40
18. neděle v mezidobí, cyklus C   Svatý Pavel v listě Kolosanům nás vybízí: „Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.“ Žijeme v tomto pomíjivém světě, ale nemáme žít pro tento svět, ale pro našeho Boha. Můžeme mít majetek, ale naším největším bohatstvím má být Bůh. Pán Ježíš...

Neuveď nás v pokušení ...

11.08.2019 21:12
17. neděle v mezidobí, cyklus C   V evangeliích předchozích nedělí jsme slyšeli o dvou známkách správného života křesťana: o milosrdné lásce a naslouchání Božímu slovu. Dnes jsme slyšeli o třetí známce, kterou je modlitba. Křesťan je člověkem modlitby. I učedníci toužili modlit se a prosí...

Kázání k poutníkům z Německa 30.7. 2019

06.08.2019 20:58
      Přijeli jste do České republiky, konkrétně zde na Jesenicko, do kraje, kde jste se narodili nebo se narodili vaši předkové. Pro život člověka je důležité objevovat své kořeny. Každý z nás nese něco ze svých předků. Lidi může rozdělovat mnoho věcí, ale křesťany sjednocuje víra...

Sezení u Ježíšových nohou není promarněný čas

30.07.2019 20:32
16. neděle v mezidobí, cyklus C   Společným tématem dnešních čtení je přijímání hostů.    V Orientu bylo přijímání a pohoštění pocestných nejen slušností, ale spíše povinností. Abrahám hostí tři neznámé muže, Boží posly, kteří mu oznamují narození syna Izáka. V evangeliu Marta...

Trojí přikázání lásky

21.07.2019 17:51
15. neděle v mezidobí, cyklus C   Boží slovo dnešní neděle hovoří o Zákonu, o jeho příkazech a nařízeních. Pro Židy byl Mojžíšův zákon vyjádřením Boží vůle. Plněním Zákona Izraelita plnil Boží vůli. Jaký je dnes vztah k přikázáním? K přikázáním může mít člověk vztah negativní: Boží přikázání...

Golgota rozhodla

17.07.2019 08:50
14. neděle v mezidobí, cyklus C   V dnešním Božím slově můžeme pozorovat prolínání pozitivních a negativních skutečností. V prvním čtení zaznívá radost z návratu Izraele z babylónského zajetí. Boží trest skončil, lid se může vrátit do zaslíbené země. Tato radost je však prostoupena i bolestí....
Záznamy: 1 - 10 ze 393
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>