Archiv článků

Pokoj vám

13.05.2019 13:37
2. neděle velikonoční, cyklus C   Dnes opět slyšíme o setkání vzkříšeného Ježíše s učedníky. Klíčovými slovy našich úvah budou Ježíšova slova: "Pokoj vám." Tato slova jsou důležitá, neboť je Pán řekl třikrát. Pán svým učedníkům nejen pokoj přeje, ale i dává. Učedníkům řekl (J 14,27): "Pokoj...

Láska zahání strach

10.05.2019 21:16
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus C   V neděli ráno přichází Marie Magdalská k Ježíšovu hrobu a shledává, že kámen, který zakrýval vchod, je odstraněn. Běží k učedníkům se smutnou zprávou: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Ježíšovi nepřátele mu nedali pokoj ani po smrti. Petr...

Katecheze o mši svaté - 4. část

14.04.2019 00:00
5. neděle postní, cyklus C   V poslední katechezi o mši svaté budeme mluvit o obřadu svatého přijímání a o závěrečných obřadech. Po proměňování je na oltáři Ježíš přítomný ve svém Těle a ve své Krvi pod způsobami chleba a vína. Obřad svatého přijímání začíná modlitbou Otče náš. V ní se všichni...

Katecheze o mši svaté - 3.část

08.04.2019 20:48
4. neděle postní, cyklus C   Mezi bohoslužbou slova a oběti se nachází příprava (přinášení) darů. Ve Starém Zákoně se Bohu s vděčností přinášely prvotiny úrody. My Bohu přinášíme to, co nám daroval – chléb a víno. Chléb je symbolem lidské práce a námahy. S chlebem přinášíme svůj život (vše, co...

Katecheze o mši svaté - 2.část

01.04.2019 18:32
2. neděle postní, cyklus C   I. Úvodní obřady Úvodní obřady nás mají připravit na bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti. Proto je velmi důležité přicházet na mši svatou včas. Přijdeme-li pozdě, nejsme na mši svatou řádně připraveni. Vstupní píseň nás má sjednotit v jednu Boží rodinu. Dále nás...

Katecheze o mši svaté - 1.část

23.03.2019 20:28
1. neděle postní, cyklus C Katecheze o mši svaté - 1. část   Svatý otec Pio: „Svět by se spíše obešel bez slunce než bez mše svaté!“ Mše svatá je vrcholem bohopocty a společné modlitby. Je vyvrcholením činnosti, kterou Bůh posvěcuje nás i celý svět. Jaké jsou názvy mše svaté? 1. Eucharistie...

Adorace - příprava na patření na Boží tvář v nebi

16.03.2019 19:18
8. neděle v mezidobí, cyklus C   Pán Ježíš dává učedníkům přirovnání: "Může slepý vést slepého? Nepadnou oba do jámy?" To chápeme. Slepý člověk nemůže bezpečně vést jiného slepce. Hrozí nejen ztráta cíle cesty, ale i úraz. Pán Ježíš zde nemá na mysli slepce, ale učitele a vůdce lidu, kteří...

Náročný požadavek

09.03.2019 19:47
7. neděle v mezidobí, cyklus C   Téma dnešní neděle je velmi náročné – láska k nepřátelům. Pro nás není problém mílovat ty, kteří mají rádi nás. Ale milovat i ty, kteří se k nám chovají nepřátelsky, pomlouvají nás, tupí, kteří nám nějakým způsobem ublížili, to je velmi těžké. Krásným příkladem...

Blahoslavenstvi a běda

02.03.2019 20:12
6. neděle v mezidobí, cyklus C   Jistě známe osmero blahoslavenství z Matoušova evangelia. Svatý Lukáš uvádí čtyři blahoslavenství a čtyři běda. Nazývá blahoslavenými, tedy blaženými, chudé, hladovějící, plačící a pronásledované. Tito lidé nejsou blahoslavení (blažení) pro svou chudobu, hlad a...

Odejdi ode mě, Pane

24.02.2019 19:21
5. neděle v mezidobí, cyklus C   První čtení a evangelium spojuje prožitek Boží svatosti. Izaiáš má vidění Boha. Serafové zpívají: „Svatý, svatý, svatý, Hospodin zástupů, plná je celá země jeho slávy.“ Izaiáš se setkává s Boží svatostí. Je plný úžasu, ale i bázně Boží. Člověk nemůže ve...
Záznamy: 1 - 10 ze 375
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>