Krátký životopis

 

Jmenuji se Jiří Urbánek. Narodil jsem se v roce 1965 v Ostravě. V tomto městě jsem nejprve v letech 1980 až 1984 vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou a v letech 1984 až 1988 Vysokou školu báňskou, Hornicko - geologickou fakultu.

Po absolvování Vysoké školy báňské jsem pracoval do roku 1990 v Hornickém ústavu ČSAV v Ostravě - Porubě. V letech 1988 až 1989 jsem absolvoval základní vojenskou službu.

V letech 1990 až 1996 jsem vystudoval teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám tedy vysokoškolské tituly Ing. a Mgr.

V roce 1996 jsem v Olomouci přijal jáhenské svěcení a rok jsem působil ve farnosti Šenov u Ostravy. V roce 1997 jsem v ostravské katedrále přijal kněžské svěcení. Působil jsem nejprve jako kaplan v Kravařích (1997 až 1999), pak jako administrátor a farář v Šilheřovicích (1999 až 2004), od roku 2004 jsem farářem farnosti Mikulovice u Jeseníku a administrátorem excurendo farnosti Široký Brod a Písečná.

Od roku 2005 jsem místoděkanem děkanátu Jeseník.