po 20.5.  M  6,30 Za dar zdraví duše i těla pro Katku Bečákovou
út 21.5.  M 18,00 Za + Růženu a Františka Forgačovy, + rodiče a + sourozence
st 22.5.   P 18,00 Za uzdravení Bohuslava
čt 23.5.   M  6,30 Za dary Ducha Svatého pro prvokomunikanta Robina a jeho rodinu
              M  17,00 - 18,00 adorace NSO
pá 24.5.  M 18,00 Za + Zoltána Dirdu a za živou rodinu
so 25.5.  M   7,30 Na jistý úmysl
ne 26.5. ŠB  7,45 Za rodinu Wormovu
             P    9,00 Za farníky
             M  10,30 Za + Martina a Annu Tanáčovy
            SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM V ZEMÍCH BLÍZKÉHO VÝCHODU
 
 
 
 

Nábožentví

středa  fara Mikulovice  3. a 4. třída 14,05 - 14,50