Ohlášky 22. týden 2024

 

NEDĚLE 26. května 2024

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 1. svaté přijímání

Písečná 9,00 Za uzdravení Pavla Indry

Mikulovice 10,30 Za Boží požehnání pro děti, které dnes přistoupí k prvnímu

svatému přijímání, za jejich věrnost Kristu a věčnou spásu,

za jejich rodiče a kmotry

 

PONDĚLÍ 27. května 2024

Pondělí 8. týdne v mezidobí

Mikulovice 17,15 Za + duše německých rodáků

 

ÚTERÝ 28. května 2024

Úterý 8. týdne v mezidobí

Mikulovice 7,00 Za + Jana Ďubka a Josefa Lizáka

 

STŘEDA 29. května 2024

Středa 8. týdne v mezidobí

Písečná 18,00 Za farníky

 

ČTVRTEK 30. května 2024

Památka sv. Zdislavy

Mikulovice 7,00 Za + Lukáše Kolaříka a Antonii Ďubkovou

 

PÁTEK 31. května 2024

Svátek Navštívení Panny Marie

Mikulovice 18,00 Za + Jiřího Šnajdra a Františku Macháčkovu

 

SOBOTA 1. června 2024

Památka sv. Justina, mučedníka

Mikulovice 13,00 Na poděkování za 50 a 60 let života s prosbou o Boží požehnání

a za živou a + rodinu

 

NEDĚLE 2. června 2024

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – po mši svaté eucharistický průvod

Písečná 9,00 Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání,

dar víry a dary Ducha Svatého

Mikulovice 10,30 Za + Ilonu Benčovou a + sourozence

Pá 7.6. v 18,00 pouť k Božskému Srdci v Kolnovicích; So 8.6. v 18,00 koncert v Písečné – Ave Maria.

Ne 23.6. v 10,30 pouť v Písečné; So 27.7. v 16,00 pouť v Hradci.

V roce 2026 bude svátost biřmování v Jeseníku. Zájemci se přihlásí u P. Petra Fialy v Jeseníku do 31.května.

Děkuji za přípravu setkání mých farností na Muně, za účast a přípravu pohoštění. Děkuji všem, kteří se zasloužili o krásný průběh 1. sv. přijímání: dětem, varhaničce, zpěvákům, ministrantům, rodičům při přípravě. Modleme se stále za děti.