st 11.9. P  18,00 Za + rodiče z obou stran a 3 živé rodiny s prosbou o dar zdraví
čt 12.9  M   6,30  Za živou rodinu Thomasovu
             M 17,00 - 18,00 adorace NSO
pá 13.9. M 18,00 Za + manžela Güntra Hartmanna, rodiče z obou stran, bratra Viléma, strýce Ludvíka
                          a za živé rodiny k Panně Marii Ustavičné Pomoci, za dar zdraví, síly a útěchy
so 14.9. M  7,30 Na jistý úmysl
ne 15.9. ŠB 7,45 POUŤ za farníky
             P   9,00 Za Martina Jurise s prosbou o Boží požehnání, dar víry a zdraví pro celou rodinu
             M 10,30 Za + Editu Závadovou a živou rodinu
SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY
 
 
Náboženství:
čt 13,30 - 14,15 fara Písečná         2. - 4. třída (příprava k 1. sv. přijímání)
čt 14,30 - 15,15 fara Mikulovice    4. - 5. třída  
čt 15,20 - 16,00 fara Mikulovice    6. - 8. třída
 
po 16.9. M 6,30 Za Josefa Chmelaře, manželku, syna a příbuzenstvo
út  17.9.M 18,00 Za Karla Bortla, manželku, dva syny a snachu
st  18.9. P 18,00 
čt  19.9. ----
             M 17,00 - 18,00 adorace NSO
pá 20.9. M 6,30 Za duše v očistci
so 21.9  -----
ne 22.9. ŠB  7,45 Za farníky
              P   9,00 Za + Marii Lukešovou
             M  10,30 Za vyprošení Božího požehnání pro živou rodinu a za + rodinu