Ohlášky 49. týden

 

NEDĚLE 29. listopadu 2020

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (CYKLUS B)

Mikulovice 7,30 Za farníky

Písečná 9,00 Za + Josefa a Bohumilu Šrámkovy, rodiče a + rodinu

Mikulovice 10,30 Za + Anežku Tomšejovou

Žehnání adventních věnců.

 

 

PONDĚLÍ 30. listopadu 2020

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Mikulovice 17,15 Za nemocnou osobu a za ty, kdo ošetřují

 

ÚTERÝ 1. prosince 2020

Úterý po 1. neděli adventní

Mikulovice 7,00 Za + rodinu Matulovu a Kuchařovu

 

STŘEDA 2. prosince 2020

Středa po 1. neděli adventní

Písečná 17,00 Za + rodinu Pustějovskou a pokoj v rodině

 

ČTVRTEK 3. prosince 2020

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Mikulovice 7,00 Za dar zdraví duše a těla s prosbou o dar víry

Mikulovice 17,00 – 18,00 adorace NSO

 

PÁTEK 4. prosince 2020

Pátek po 1. neděli adventní

Mikulovice 17,00 Za + Karlu Pyšovou

 

SOBOTA 5. prosince 2020

Sobota po 1. neděli adventní

Mikulovice 10,00 pouť ke sv. Mikulášovi – za farníky

Mikulovice 12,30 rozloučení s + panem Josefem Velšem

 

NEDĚLE 6. prosince 2020

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Široký Brod 7,45 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou

o Boží požehnání

Písečná 9,00 Za + Karlu Pyšovou

Mikulovice 10,30 Za Marii a Jana Švrčekovy a živou rodinu

 

 

 

Odpustky pro duše v očistci:

1.11. a 2.11. lze při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, v ten den svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Dále nesmíme mít sebemenší zalíbení v žádném hříchu, ani v lehkém.

 

Od 3.11. do 30.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

 

Letos lze získat tyto odpustky po celý listopad:

 

www.doo.cz/posledni-zpravy/4856-jak-to-bude-letos-s-dusickovymi-odpustky-prinasime-prehled-pravidel-pro-jejich-ziskani.html

 
 
 

NÁBOŽENSTVÍ

čtvrtek 14,00 – 14,45 fara Písečná – děti po 1. svatém přijímání

čtvrtek 15,00 - 15,45 fara Mikulovice - ostatní starší děti