PÁTEK 31. července 2020

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Mikulovice 18,00 Za farníky

 

SOBOTA 1. srpna 2020

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Mikulovice 9,00 Ke cti Svatých Srdcí, na úmysl a za členy FA, ze nemocné,

                       obrácení hříšníků, za dílo a na úmysl Kruciáty

 

 

Ohlášky 32. týden

 

NEDĚLE 2. srpna 2020

18. neděle v mezidobí

Širkoký Brod 7,45 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za Damiána a Kristiána

                          s prosbou o Boží požehnání, dar víry a zdraví pro celou rodinu

Písečná        9,00 Za farníky

Mikulovice  10,30 Za + Annu Bauerovou a za živou a + rodinu

 

 

PONDĚLÍ 3. srpna 2020

Pondělí 18. týdne v mezidobí

Mikulovice 7,00 Za farníky

 

ÚTERÝ 4. srpna 2020

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Mikulovice 7,00 Na jistý úmysl

 

STŘEDA 5. srpna 2020

Středa 18. týdne v mezidobí

Písečná 18,00 Za farníky

 

ČTVRTEK 6. srpna 2020

Svátek Proměnění Páně

Mikulovice 18,00 Na poděkování Pánu Bohu za dar křtu s prosbou o dar víry

                        pro celou rodinu

 

PÁTEK 7. srpna 2020

Pátek 18. týdne v mezidobí

Mikulovice 18,00 Za + Olgu Steklovou a za živou a + rodinu

 

SOBOTA 8. srpna 2020

Památka sv. Dominika, kněze

Mikulovice 7,30 Za obrácení blízké osoby

 

 

NEDĚLE 9. srpna 2020

19. neděle v mezidobí

Širkoký Brod 7,45 Za Jana Svěrkoše a jeho rodinu

Písečná        9,00 Za farníky

Mikulovice  10,30 Za + Manfréda Šlosara a za živou a + rodinu