22.10. po M  6,30 Na jistý úmysl
23.10. út  M 18,00 Za dar zdraví pro Mirku a Mirka Burgetovy
24.10. st  P  18,00 
25.10  čt  M   6,30 
26.10. pá M 18,00 Za + Ilonu Ostrou
27.10. so M  7,30
              M  10,00 - 11,00 svátost smíření a adorace NSO
               M 16,30 koncert duchovní hudby
ZMĚNA ČASU
28.10. slavnost Posvěcení kostela
            ŠB  7,45 Za + Josefa Strunga a jeho rodinu
            P    9,00 Za farníky
            M  10,30 Za + rodiče Ludmilu a Antonína Andersovy a jejich rodiče,
                          za celou živou a + rodinu

Nábožentví:

středa  fara Mikulovice  3. a 4. třída 14,05 - 14,50

čtvrtek fara Písečná    2. třída  13,15 - 14,00

čtvrtek fara Mikulovice  6. třída 15,15 - 16,00