Živá ratolest

05.05.2024 17:38

5. neděle velikonoční, cyklus B

 

Minulou neděli se nám Pán Ježíš představil jako dobrý pastýř. Dnes se nám představuje jako pravý vinný kmen:

"Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař."

Kdo uvěří v Ježíše a v jeho učení, kdo přijme svátost křtu, je jako ratolest spojen s vinným kmenem. Ratolest je na vinném kmeni zcela závislá. I křesťan nemůže bez Ježíše přinášet žádné dobré ovoce:

"Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic."

Bez Ježíše jsme ztraceni. Jen ve spojení s Ním můžeme žít plnohodnotným a plodným životem.

Ratolest bere z kmene sílu k životu, tak také křesťan z Krista. Nestačí však být jen napojen na vinný kmen. I suchá ratolest je spojena s kmenem, dokud ji vinař neodřeže nebo dokud se sama neulomí. V suché ratolesti neproudí životodárná míza. V duchovně mrtvém křesťanu nesídlí Duch Svatý, nesídlí milost posvěcující, zdroj věčného života.

Jen živá ratolest, napájená mízou, může přinášet vinaři dobré a chutné ovoce.

Vinař se o nás dobře stará. Také Duch Svatý chce v nás plně působit, abychom přinášeli hojné ovoce.

I přes tuto dobrou péči je živá ratolest ohrožena vnějšími vlivy. Mnoho vinařů letos pláče nad tím, jak jim mrazy zničily úrodu. Mrazem, který útočí na vinné ratolesti jsou různá pokušení, která na člověka doléhají. Pokud pokušení dáme souhlas, mráz nás spálí. Pak vinaři přinášíme nepočetné a nekvalitní ovoce. Pokud nás mráz hodně spálí, nepřineseme ovoce žádné.

Je smutný pohled na mrazem spálenou ratolest, ratolest bez života a užitku.

I když žijeme s Bohem, doléhá na nás okolní svět. Měli bychom rozlišovat, co pustíme do své duše a co ne, co nám prospívá a co nám škodí.

Měli bychom usilovat o to, abychom byli živými a plodnými ratolestmi, a tím dělat radost vinnému kmeni, který nás nese, i vinaři, který se o nás stará. Jako dělá vinaři radost vinný kmen, tak by měly dělat radost i ratolesti. Radost děláme vinaři tím, že neseme dobré ovoce, které pak oceníme při Božím soudu.

Buďme tedy napojeni na Krista, nechme v sobě působit oživujícího Ducha Svatého, chraňme se sami proti špatným vlivům okolního světa. Pak budeme dělat Bohu radost.