Archiv článků

Zacheus uchvácen Kristem

17.11.2019 18:34
31. neděle v mezidobí, cyklus C   Dnešní evangelium pojednává o muži s velkou touhou, která je naplněna nezměrnou Boží láskou. Zacheus byl vrchní celník, velmi bohatý člověk. Víme, jaký vztah měli zbožní Izraelité k celníkům. Byli to lidé odepsaní v očích „slušných“ lidí a také se mělo za to,...

I já jsem Boží chrám

12.11.2019 16:31
Slavnost posvěcení kostela 2019   Křesťan je poutníkem k nebi, věčný život s Bohem je cílem naší cesty. Zde na zemi potřebujeme něco, co nám náš poslední cíl připomíná, něco, co v nás rozněcuje touhu po nebi. Poslední cíl naší životní cesty nám připomíná zvláště kostel. Kostel bývá postaven...

Jak mohou slyšet o Kristu bez hlasatele?

03.11.2019 17:39
Misijní neděle 2019   V prvním čtení má prorok Izaiáš vidění národů, které přicházejí do Jeruzaléma a vystupují na chrámovou horu, aby přijali za svou Hospodinovu nauku: "Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo." Tato nauka všem národům přinese spásu a pokoj: "Nezdvihne již meč...

Dej nám více víry!

25.10.2019 21:36
27. neděle v mezidobí, cyklus C   Apoštolové prosí Pána: „Dej nám více víry!“ Pán Ježíš jim říká, že kdyby měli víru jako hořčičné zrnko, konali by neuvěřitelné věci. My takovou víru nemáme, proto máme i my prosit: „Dej nám více víry!“ Co je to víra? Víra je nadpřirozený Boží dar, proto máme o...

Nekonat zlo nestačí

19.10.2019 19:02
26. neděle v mezidobí, cyklus C   Abrahám na prosbu zavrženého boháče o trochu vody odpovídá: „A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.“ Po smrti člověka proběhne soukromý soud, který rozhodne o...

Prozíravost křesťana

13.10.2019 15:34
25. neděle v mezidobí, cyklus C   V podobenství o nepoctivém správci Pán Ježíš nechválí nepoctivost správce, ale jeho prozíravost, jak se zachoval v krizi, do které se dostal vlastní vinou. Správce majetku je obviněn z pronevěry. Asi právem, neboť se neobhajuje. Ztrácí svou práci a postavení....

Kristus přišel zachránit hříšníky

05.10.2019 21:41
24. neděle v mezidobí, cyklus C   Dnešní liturgická čtení jsou chvalozpěvem na Boží milosrdenství. V prvním čtení Izrael porušuje věrnost Hospodinu. Staví si sochu býčka, kterému se klanějí. Boží spravedlnost se chystá nevěrný národ vyhladit. Zdá se, že o trestu má rozhodnout Mojžíš, který...

Odvaha být bláznem pro Krista

26.09.2019 18:53
23. neděle v mezidobí, cyklus C   V dnešním evangeliu nám Pán Ježíš vysvětluje, kdo je jeho učedníkem. Lépe řečeno: vymezuje, kdo jím není. Komu tato slova říká? Slova dnešního evangelia platí v plném smyslu hlavně pro ty, kteří mají učit jiné – biskupům, kněžím a rodičům. Dále platí pro ty,...

Někým jsme díky Boží milosti

17.09.2019 20:41
22. neděle v mezidobí, cyklus C   Dnešní úryvek evangelia nám nabízí dvě poučení. To první, o vybírání předních míst na hostinách, nemá podpořit zvyk věřících, kteří obsazují zadní místa v kostele. Pak by také museli poslechnout výzvu: „Příteli, pojď si sednout dopředu!“ První poučení se...

Jděme cestou menšiny

10.09.2019 19:58
21. neděle v mezidobí, cyklus C   Dnešní evangelium začíná otázkou neznámého člověka: "Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?" Izraelité se ptali, zda Mesiáš přinese spásu pro celý národ nebo jen pro jeho část. A když pro část, kdo budou ti vyvolení? Pán Ježíš se nepouští do věroučných...
Záznamy: 21 - 30 ze 421
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>