Ruské chrámy a další památky

 
Kreml - Uspenský chrám:
 

Uspenský chrám – chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice

Jde o jeden z nejvýznamnějších chrámů Ruska a nejstarší plně zachovalá stavba v Moskvě. Postaven byl v letech 1475 – 1479 (Ridolfo Fioravanti). V roce 1498 se zde konala první korunovace ruského panovníka, kterým byl Dmitrij. V roce 1547 byl zde korunován první car Ivan IV. Hrozný. Od té doby v tomto chrámu probíhaly korunovace ruských carů. Posledním byl car Mikuláš II. v roce 1894. V roce 1625 bylo do tohoto chrámu přeneseno roucho Páně, které daroval perský šáh Abbás I. Ruskému caru Michailu Fjodorovičovi. Zde je také uložen hřeb z Kristova kříže.

 

 
Kreml - Archandělský chrám:
 

Archandělský chrám – chrám Archanděla Michaela

 

Původní chrám, jehož počátek sahá až do 14. století, byl v letech 1505 – 1508 přestavěn podle návrhu italského architekta Alevisia Noviho. Zasvěcení chrámu sv. Michaelovi dokazuje, jakou úctu k archandělovi měli ruští panovníci. Sv. Michael byl ochráncem ruských vládců.

Chrám má 5 kopulí, interiér je skromnější, neboť se zde konaly především zádušní bohoslužby. Je zde pohřbeno 46 moskevských knížat a carů. V letech 1744 -1883 byl chrám katedrálou moskevských biskupů. Bohoslužby se zde dnes konají vzácně.

 
 
 
Kreml - Blagověščenský chrám:
 

Blagověščenský chrám – chrám Zvěstování

 

Tento chrám byl postaven v letech 1484 – 1489 v staroruském architektonickém stylu. Má devět zlatem pokrytých kopulí. Zde se odehrávaly slavnostní události ruských panovníků (svatby, křty).

Dnes je v rukou pravoslavné církve a pravidelně se zde konají bohoslužby. V chrámu najdeme vzácný ikonostas s ikonami Rubleva a Theofana Řeka. Dále je zde téměř úplně zachován soubor freskových obrazů z poloviny 16. století. Kromě tradičních biblických a slavnostních výjevů na nástěnných malbách chrámu jsou zde obrazy řeckých pohanských filozofů, kteří žili před Kristem (Aristoteles, Thucydides, Ptolemaios, Zenon, Plutarcha, Platon a Sokrates), se svitky ve svých rukou, které obsahují filozofické výroky, blízké pravdám křesťanského učení.

Zde se také nachází zázračná donská ikona Matky Boží od Theofana Řeka.

 
 
 
Kreml - Car - dělo a Car zvon:
 

Car – dělo je velké dělo vyrobené v roce 1586 A. Čechovem pro cara Fjodora. Má délku 5,34 metrů, váží přes 39 tun. Kalibr má 900 mm. Car – dělo je druhé největší na světě.

 

Car zvon (car kolokol) byl odlit v roce 1735 Michailem Motorinem. Po odlití zvonu došlo v odlévací jámě k požáru. Při jeho hašení zvon praskl a odlomila se od něho část vážící 11,5 tuny. V jámě zvon zůstal až do roku 1836. kdy byl vytažen a vystaven na kamenném podstavci v Kremlu.

Zvon váží téměř 202 tun, měří 6,14 metrů na výšku a má 6,6 metrů v průměru.