Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání a důležité dokumenty. 

 

Karmelitka svatá Alžběta od Nejsvětější Trojice:

 

"Můj Bože, upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku.   Ať Tě tam nikdy nenechávám samotného."

 

 

Papež František (Apoštolská exhortace Christus vivit 34, 98, 112, 154):

"Mládí nespočívá ve věku, ale ve stavu srdce."

"Klerikalismus je ustavičným pokušením těch kněží, kteří si vykládají přijatou službu jako uplatňování moci, a ne jako nesobecky a obětavě nabízenou službu."

"Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se necházíš v jakýchkoli životních okolnostech, jsi nekonečně milován."

"Přátelství s Ježíšem je nerozlučitelné. On nás nikdy neopustí, i když se nám zdá, že mlčí."  

 

11. neděle v mezidobí, cyklus B

 

Židé měli o Božím království zkreslené představy. Nechápali jeho duchovní podstatu. Proto jim Pán Ježíš vypráví podobenství, aby tajemství Božího království byli schopni pochopit. Říká jim:

"Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak."

Církev je zárodkem Božího království na zemi. Až v nebi bude dokonalým Božím královstvím. Boží království má také skrytou formu, je v srdci věřícího člověka. Můžeme říci, že Církev je společenství těch, kteří mají Boží království v srdci.

Do Božího království vstupujeme vírou a pokáním. Lépe řečeno, vírou a pokáním vstupuje Boží království do našich srdcí. Otevíráme se mu vírou, přijetím křtu a pokáním z našich srdcí vypuzujeme království temnot.

Boží království roste v nás jako semeno vlastní silou, silou Ducha Svatého. K růstu mu pomáhá slunce Boží lásky, déšť Božího požehnání a Božích milostí. Semeno také potřebuje kvalitní živiny: modlitbu, svátosti, četbu a rozjímání Písma svatého, četbu křesťanské literatury. Zrno třeba chránit před škůdci – pokušením a špatnými vlivy.

Pak se semenu Božího království v našem srdci daří a přináší plody. Klas se zrnem má dozrát ke žni, tedy k Božímu soudu. Dá-li Pán, pak budeme shromážděni na Boží sýpce.

V druhém podobenství Pán Ježíš přirovnává Boží království k horčičnému zrnu. Když se zasévá, patří k nejmenším, ale pak z něj vyroste velká rostlina. I Boží království roste z malých počátků. Pokud mu dovolíme, začne naplňovat naše srdce.

Také Církev se vyvíjí z malých počátků. Apoštolů nebylo moc, ani prvních křesťanů. Nebylo jich moc do kvantity, ale byli kvalitní, horliví křesťané. Nechali Boží království ve svém srdci dozrát.

Neměli bychom lamentovat nad tím, jak je nás málo. Měli bychom spíše pracovat na tom, abychom byli kvalitními křesťany. Měli bychom nechat růst Boží království v nás.

Víme, co semeno Božího království v nás potřebuje, víme, co mu škodí. Všechno záleží na Bohu, ale také je důležitý náš svobodný souhlas. Boží království v nás může růst, jen když chceme.

Tím, že necháme Boží království v nás růst, můžeme očekávat, že poroste i kolem nás, že bude růst i Církev, zárodek Božího království na zemi.

Církev je společenství těch, kteří mají Boží království v srdci.