Historie obce Mikulovice

18.07.2014 19:27

  O vzniku obce nemáme konkrétní údaj. V Tomášových dokladech  (Thomas Akten) ze 14. století se píše, že obec "Nicolai Villa stojí od dob, kde nedosáhne lidská paměť". Předpokládá se, že koncem 12. století byly na území dnešních Mikulovic nejméně tři dvory a několik chalup svobodných dělníků, kteří pracovali v lesích a ve dvorech, později i jako horníci, kteří zde těžili železnou rudu a rýžovali zlato. Původní obyvatelé byli pravděpodobně slovanského původu.
  První písemná zmínka o Mikulovicích je zápis sporu mezi dvěma bratry Vitigovými  z r. 1263, který rozhodoval vratislavský biskup. Toto datum je považováno za počátek vzniku obce.
  První dvůr (Horní poplužní dvůr) byl v místech dnešní provozovny kamenoprůmyslu a byl hlavním dvorem. Tomuto místu se původně říkalo Niekelhof a později Nikolai Villa (Mikulášova ves). Nad tímto hlavním dvorem se nachází návrší, které sloužilo jako kultovní místo. Později se tomuto místu začalo říkat Kreuzberg (Křížová hora), neboť tam stál kříž a pohřbívali se tam mrtví. Po postavení kapličky se tomuto místu začalo říkat Kirchenberg (Kostelní hora). Ještě později zde byl postaven dřevěný kostel.
   Druhý dvůr se nacházel na hranici s pozemky města Hlucholaz. Tomuto dvoru se říkalo "Spodní poplužní dvůr". Oba dvory ležely na území, kterému se říkalo Buchberg (Buková hora). Návrší nad kostelem bylo pravděpodobně porostlé bukovým lesem (dnešní část obce "Na Bukovci").
   Třetí dvůr, zvaný "Studený" byl na území dnešní Nové Vsi.
   Začátkem 13. století bylo zahájeno dosídlování  německy mluvícím obyvatelstvem. Dosídlování se provádělo na popud vratislavského biskupa Jaroslava a probíhalo ve dvou vlnách. První přistěhovalci přicházeli v letech 1200 - 1237 do Wroclavi a okolí. Druhá vlna dosídlování probíhala v letech 1268 - 1273. Noví osadníci došli až k horám (Friewald).