Zpovědnice je naším servisem

10.03.2024 18:40

3. neděle postní, cyklus B

 

Když si koupíme nějaký výrobek, tak s ním dostaneme návod k použití a záruční list. V úvodu návodu k použití jsme vyzváni, abychom si ho důkladně přečetli. Jinak bychom mohli výrobek nesprávným používáním poškodit. Pak by nám záruční list byl k ničemu.

Člověk je Boží dílo, Bůh nám stvořil duši. Dává nám dva návody k použití. Prvním návodem je Desatero Božích přikázání, které můžeme shrnout do přikázání lásky k Bohu a bližnímu. Druhým návodem k použití je svědomí, Boží hlas v nás. Svědomí má každý člověk, i ten, kdo v Boha nevěří.

Bůh dělá všechno dokonale a bez chyb. Každý člověk je originál. Jestliže se život člověka pokazí, je to jeho vina, neboť se neřídil návody k použití: Desaterem a svědomím. Na náš život nemáme žádný záruční list. Za pokažený život si můžeme sami. Nemůžeme proto u Boha svůj život reklamovat, nebo dokonce čekat, že nám vymění život za jiný. V reinkarnaci nevěříme.

Ač jsme byli obmytí křtem, přesto máme v sobě kazítko. To je zlá žádostivost, sklon ke zlému. Jde o dědictví po prarodičích v ráji svedených satanem. Ale svůj život nemáme řídit kazítkem, ale návody k použití.

Díky tomuto kazítku často v životě něco pokazíme, i když se snažíme řídit návody k použití. Do konce pozemského života můžeme tyto vady odstranit. Naším servisem je zpovědnice. Po dobré zpovědi zase všechno funguje, jak má.

Když se na výrobku objeví nějaká vada, měli bychom ji nechat, co nejdříve opravit. Jinak se z malé vady stane velká, a oprava se prodraží. Zpovídat bychom se měli pravidelně i z lehkých hříchů. Jedním z účinků platné zpovědi je ochrana duše před těžkým hříchem.

A odpuštění hříchu můžeme obdržet jen proto, že za naše hříchy Pán Ježíš zemřel na kříži. Kristův kříž nám pomáhá napravit pokažené životy.

Výrobek, který doslouží, končí ve sběrném dvoře nebo na smetišti. Lidské tělo končí na hřbitově, které je takovým sběrným dvorem pro tělesné ostatky. Lidská duše je nesmrtelná, ta jde po smrti člověka k Božímu soudu. Každá lidská duše.

Jak se člověk snažil žít podle návodů k použití na zemi, dopadne u Božího soudu.

Bůh, náš Stvořitel, chce aby se všechny duše k němu vrátily a prožívaly věčné štěstí bez kazu hříchu. Záleží však na nás, co bude řídit a ovlivňovat náš život. Zdali Desatero a svědomí, tedy Boží vůle, nebo žádostivost, svět nebo zlý pokušitel.

Nikdo z nás nechce skončit na věčném smetišti.

Jako jsme odpovědni za to, jak zacházíme s výrobkem, tak jsme odpovědni za to, jak zacházíme se svým životem. Snažme se tedy nekazit svůj život hříchem, abychom si nepokazili celou věčnost.

Bůh, náš Stvořitel, má pro nás v nebi připravené místo.