Snadnější je nechat se vést, než vést

30.04.2024 11:57

4. neděle velikonoční, cyklus B

 

Dnes máme před očima dobrého pastýře Ježíše Krista. Na Kristově pastýřské službě mají účast biskupové, kněží a jáhni, ale také všichni, kteří jiné vedou: učitelé, vychovatelé a především rodiče, kteří jsou prvními a hlavními vychovateli svých dětí.

Právě na Ježíši Kristu můžeme vidět, jak se má dobrý pastýř chovat. Nejprve jsme slyšeli:

"Dobrý pastýř dává za ovce svůj život."

To je vysoká laťka, zemřít za své svěřence. Nemusí to být jen oběť vlastního života. Ten, který vede, obětuje pro své svěřence čas, energii, psychické i fyzické síly, hmotné prostředky. Vedení druhých je služba, která se bez oběti neobejde. Pokud pastýři na svěřencích skutečně záleží, je schopný se pro ně obětovat. Je svému poslání věrný, své svěřence neopouští, i když mu občas nepřinášejí radost.

Pán Ježíš dále v evangeliu o dobrém pastýři říká:

"Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život."

Víme, že biblické slovo "znát" má širší význam, než v našem pojetí. Osoby v Boží Trojici se znají tak, že vytvářejí důvěrné společenství, maji k sobě láskyplný vztah. Lidský pastýř se má připodobňovat tomuto poznání, tzn. má mít ke svěřencům hluboký vztah. Mít je rád, jací jsou, i když občas svému pastýři "hrají na nervy".

Jako je Boží láska ve vztahu k člověku první, tak také lidští pastýři mají být první v lásce ke svým svěřencům. Pokud pastýř chce, aby ho měli svěřenci rádi, musí je nejprve sám mít rád. Pokud se budou svěřenci cítit milováni, budou ochotni nechat se vést.

Záměrně používám slovo svěřenci. Ovečky jsou pastýřům svěřeny jejich majitelem. Pastýři jsou majitelům zodpovědni za svou pastýřskou službu. Ti, kteří jsou pastýřům svěřeni, patří Bohu. Pastýři jsou zodpovědni především Bohu. Pastýř je tedy povolán ke službě, nikoliv k vládě. Vláda patří Bohu.

Na druhé straně mají svěřenci respektovat autoritu svých pastýřů. Respekt je spojený s poslušností. Poslušnost není slepá. Kdyby nám jakýkoliv pastýř přikazoval něco objektivně zlého, nesmíme ho poslechnout.

Je snadnější nechat se vést, než vést.

Modleme se dnes nejen za duchovní pastýře, za duchovní povolání. Modleme se také za učitele, vychovatele a rodiče. Aby si všichni uvědomili svou zodpovědnost před Bohem a u Něho hledali světlo a pomoc. Pokud lidský pastýř spoléhá jen na vlastní síly a schopnosti, těžko může své svěřence dobře vést.

Je třeba se učit u Ježíše, jediného absolutně dobrého pastýře.