Radost z Pánovy blízkosti

26.12.2015 19:36

3. neděle adventní, cyklus C

  Třetí neděle adventní se nazývá "gaudete" - "radujte se". Tak začíná vstupní antifona mše svaté i druhé čtení apoštola Pavla Filipanům.
  Dnešní neděle nás vybízí k radosti.
  Možná, že si v duchu říkáte:
   "Z čeho mám mít radost?
  Žena nestíhá úklid a pečení cukroví, muž má ještě tolik práce na zahradě. Dárky se budou shánět zase na poslední chvíli. A večer, když si pustíme zprávy, slyšíme jen o válkách a lidském utrpení. Co to  je za advent,  co to budou         za Vánoce? Z čeho máme mít tedy radost?
  Musíme číst v druhém čtení trochu dál:
  "Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! ... Pán je blízko."
  Příčinou naší radosti je blízkost Pána.
  Pán je s námi. Je s námi v našich problémech, těžkostech a starostech. Jen nesmíme Pánovu blízkost ztrácet ze zřetele. Jsme plni nepokoje a stresů, protože nežijeme v blízkosti svého Pána. Náš nepokoj a smutek pramení z toho, že se       od Pána vzdalujeme. Neptáme se Pána, je-li to, co jsme si naplánovali stihnout, také jeho vůlí. Spoléháme jen na své síly. Pak se divíme, že jsme v koncích. Co napsal svatý Pavel  o starostech? Napsal to jasně:
  "O nic nemějte starost!"
  Své potřeby (skutečné potřeby) máme odevzdávat Bohu "v modlitbě a prosbě s děkováním".  Máme Boha prosit a hned děkovat za vyslyšení našich proseb.
  Pán je blízko. Je také blízko našich starostí a problémů. Jen je třeba Pánu důvěřovat.
 Tato radostně prožívání Pánovy blízkosti, i přes naše trápení a starosti, je cestou k prožívání hlubokého pokoje v srdci. Jde o Kristův pokoj, který nemůže nic ze světa dát, ani nic ze světa vzít. Jde o pokoj spočinutí v Boží blízkosti:
  "Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši."
  Máme se radovat z Pánovy blízkosti, máme prožívat hluboký pokoj, nemáme se ničeho bát. Zde zaznívají slova proroka Sofoniáše z prvního čtení:
  "Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz."
 Jak je důležité pravidelně číst a rozjímat Boží slovo. Jen tak můžeme dobře nasměřovat svůj život, zbavovat se zbytečných obav a starostí, obnovit ve svém srdci Boží pokoj a radost.
  Mám-li svého Pána nablízku, co mi ještě chybí? Mám to podstatné. Mám u sebe zdroj radosti, pokoje a spásy.
  Proto:
  "Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! ... Pán je blízko."