Půlnoční 2012

04.02.2013 20:32

 

 

I přes předpovědi lžiproroků o konci světa se společně scházíme k oslavě vánočních svátků, k oslavě příchodu Boha na svět.

Druhá Božská Osoba skrze Pannu Marii přijala lidské tělo a stala se člověkem. Bůh tak na sebe bere úděl člověka od početí až po smrt. Ježíš Kristus se od nás liší v tom, že se nikdy nedopustil hříchu. Bůh přišel na svět proto, aby napravil hřích prvních lidí, a znovu nám otevřel přístup do nebeské slávy. Ježíš Kristus je jediný Spasitel tohoto světa, jiného už čekat nemáme.

Každý z vás nějakým způsobem slavíte vánoční svátky. Zdobí se vánoční stromek, peče cukroví, blízcí si vzájemně dávají dárky. Někde se zazpívají koledy nebo se krátce pomodlí. A pak máme půlnoční.

Člověk nemusí být praktikujícím katolíkem, aby nějakým způsobem oslavil vánoční svátky. Každý člověk potřebuje tradici, kterou zdědil po svých předcích. Potřebuje mít kořeny, které ukotvují jeho život v čase a které brání tomu, aby byl vláčen vichrem, který na něho tak často doléhá. Potřebujeme mít svůj domov, místo, kde se cítíme dobře a bezpečně. Potřebujeme zachovávat určité tradice, které předáváme svým dětem. Potřebujeme životní jistoty, o které se můžeme opřít. Nejen ty vertikální, ale i ty horizontální.

Proto je důležité, tyto tradice a kořeny, z kterých vyrůstá náš život, zachovávat a bránit. Proč vám to vlastně říkám?

V naší zemi je normální, že se staví téměř v každé obci vánoční strom, krásný symbol vánoc. My se můžeme pochlubit, že máme v obci i betlém. U nás je to normální. Ale v zemích na západě od nás, už to tak normální přestává být.

V některých západních městech již vánoční stromky a betlémy na náměstích nestojí. Děje se to ve jménu politické korektnosti a náboženské neutrality. Evropským vládcům vadí vánoční stromky, betlémy, kříže na stěnách a na mincích. Vadí jim nejen symboly vánoc, ale křesťanské symboly obecně. Křesťanství budovalo evropskou civilizaci na troskách římské říše. V každé vesnici máme kostel nebo kapli. Celá Evropa má hluboké křesťanské kořeny.

A nyní jsme svědky toho, jak se evropští sociální inženýří snaží tyto kořeny nejen zpochybnit, ale i odstranit. Má to dokonce i svůj smysl. Vykořeněným člověkem, který se nemá v životě o co opřít, se lépe manipuluje. Tyto kořeny a tradice jsou totiž překážkou globalizace, vytvoření evropského superstátu a evropského národa.

Proto bych vás všechny chtěl o letošních vánočních svátcích poprosit, abyste si vážili naší země, našich společných tradic a kořenů, našeho „rodinného stříbra“. Nejen vážili, ale i bránili. Mnoho z vás nechodí pravidelně do kostela, ale i vy tyto kořeny k životu potřebujete. Strom bez dobrých kořenů se rychle skácí k zemi. Národ, který ztratí své tradice a kořeny, je blízko svého zániku.

Ať nás společné slavení narození Spasitele světa naplní radosti a nadějí.

Nejsme v rukou politiků a sociálních inženýrů, jsme v rukou Božích. Bůh, který se pro nás stal člověkem, aby nás zachránil, nám pomůže i v dnešní době. Musíme však s ním spolupracovat. Nedovolit nikomu, aby nám bral naše společné rodinné stříbro.