Přeji Vám šťastnou hodinu smrti a život věčný

18.04.2015 19:53

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  2015

  "Pán vstal z mrtvých, aleluja, aleluja."
  Do těchto několika slov můžeme zahrnout radost dnešní slavnosti, radost celého našeho života.
 Pokud pomineme TV Noe a Proglas, tuto radostnou zprávu neuslyšíme ze sdělovacích prostředků,. Ze sdělovacích prostředků se dozvíme, že slavíme svátek jara, jak máme obarvit velikonoční vajíčka, uplést pomlázku nebo upéci velikonoční dobroty. Ale to podstatné tam neuslyšíme.
  Ježíš zvítězil nad smrtí. Jaká radostnější zpráva může zaznít? Smrt byla přemožena, hříchy odpuštěny, cesta do nebe je otevřená. S Kristem jsme nad smrtí zvítězili i my. Jak napsal svatý Pavel:
  "Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici."
  S Kristem jsme byli vzkříšeni, a to skrze víru a křest. Máme milost posvěcující, která je počátkem věčného života v nás. Stali jsme se novým stvořením, dědici nebeské slávy. Ježíš náš předešel do nebeské slávy, aby nám v nebi připravil místo.
  Proto dělejme to, k čemu nás vybízí svatý Pavel:
  "Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi."
  Máme myslet na Boha a na věčný život s Ním. To má být směrovkou našeho života. Jistě, každý z nás prožívá něco bolestného, každý má nějaký problém. Sdělovací prostředky šíří kulturu smrti, mezilidské vztahy se zhoršují, hrozí velký válečný konflikt v Evropě. Ale to není tak důležité.
  Důležitá je spása naší duše, aby naše vzkříšení v duši bylo dovršeno vzkříšením těla a životem v nebeské slávě. O to máme usilovat v tomto světě. Na to máme myslet, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.
  Nenechme se zahltit povinnostmi a problémy, nenechme si vzít radost ze spásy, radost ze vzkříšeného Pána. I kdyby se svět hroutil v základech, neztrácejme víru a naději.
  Při narozeninách se přeje život do sta let. Lidé to myslí dobře, ale nepřesně. Křesťané si mají přát věčný život v nebi a šťastnou hodinu smrti, ve které se bude lámat chléb.
  Není podstatné, zdali se člověk dožije dvaceti, padesáti nebo sta let, podstatné je to, zdali dosáhne nebe.
    "Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi."
  To pozemské jednou zanikne, jen Bůh je věčný.
  Přeji Vám všem šťastnou hodinu smrti a věčný život v nebi. Tam kde je náš vzkříšený Kristus po Boží pravici.