Pokud má voda téci, je třeba otevřít kohoutek

01.05.2013 13:06

5. neděle velikonoční, cyklus C

 

Víte, jaké je hlavní a neomylné znamení křesťanů?

Slyšeli jsme o něm v dnešním evangeliu (Jan 13,35):

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

Poznávacím znamením křesťanů je tedy vzájemná láska. Pán Ježíš shrnul Desatero do dvou přikázání lásky. Máme milovat Boha nadevšecko a bližní jako sami sebe.

Před svou smrtí nám dal nové přikázání (Jan 13,34):

Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“

To je vlastně jediné etické přikázání, které slyšíme z úst Pána Ježíše v Janově evangeliu. Protože je pronesl těsně před svou smrtí, máme je považovat za jeho poslední vůli, kterou máme ve svém životě naplnit.

Je to přikázání velmi obtížné, Máme se navzájem milovat Ježíšovou láskou. Tou láskou, jakou nás Pán Ježíš miluje, máme se milovat i my navzájem.

Abychom byli schopni takto milovat, musíme se Ježíšově lásce otevřít, napojit se na ni. Máme se stát jakýmsi potrubím Ježíšovy lásky. Musíme se tedy na zdroj Ježíšovy lásky napojit. To děláme vírou a křtem.

Bývá zvykem vodovodní potrubí odkalovat. U nás se to dělá každý měsíc. Odkalováním se potrubí zbavuje usazenin. Voda pak může lépe protékat. I my bychom se měli pravidelně „odkalovat“ ve svátosti smíření. Zbavit se nánosů špíny, aby Ježíšova láska v nás mohla lépe proudit.

Nestačí však být jen napojen na Pána Ježíše. Aby se voda Ježíšovy lásky dostala k bližnímu, musíme na druhé straně otevřít kohoutek. Tím kohoutkem je naše vůle. Musíme chtít otevřít srdce bližnímu, pak může skrze nás na něho proudit Ježíšova láska. Pokud nechceme mít rádi, pokud necháváme kohoutek uzavřený, láska k bližnímu neproudí.

Pán Ježíš po nás žádá, abychom kohoutek otevřeli pro všechny lidi, dokonce i pro ty, kdo se vůči nám staví nepřátelsky. Nejen to po nás žádá, ale dal nám na kříži příklad, kdy se modlil k Otci za ty, kteří ho odsoudili na smrt (Lk 23,34):

Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“

Kohoutek máme otevřít všem a dokořán. Ježíšovou láskou nemusíme šetřit, neboť je nevyčerpatelná. Nemusíme se bát faktury. Ježíšova láska je zdarma. Na věčnosti budeme hodnoceni ne za to, kolik jsme životodárné vody ušetřili, ale za to, kolik jsme ji nechali proudit na své bližní.

Každý křesťan má krásné poslání – milovat. Ne ze svých sil, ale Ježíšovou láskou. Na ní se máme napojit. Nenechat si ji jen pro sebe, ale otevřít své srdce všem lidem. Kohoutek, kterým otvíráme srdce, je naše vůle. Podstata lásky není v citech, ale ve vůli. Miluji, protože chci milovat.