Nové přikázání lásky

08.06.2019 14:14

5. neděle velikonoční, cyklus C

 

Dnešní evangelium nás vrací do večeřadla. Jidáš odchází, aby zradil Ježíše. Blíží se tím Ježíšovo oslavení. Ježíš zemře, vstane z mrtvých a vystoupí na nebesa. S Ježíšovým oslavením je oslaven i nebeský Otec.

Pán Ježíš dává svým učedníkům nové přikázání lásky. To není nové pořadím; vždyť láska k bližnímu vychází již z přirozeného zákona, který nosíme ve svém nitru. Lásku k bližnímu již přikazoval i Mojžíšův zákon. Ježíšovo přikázání lásky je nové normou: máme se milovat Ježíšovou láskou.

Toto „nové přikázání“ je vlastně jediným konkrétním etickým požadavkem v Janově evangeliu. Navíc je proneseno těsně před Ježíšovou smrtí. Jde tedy o poslední vůli Ježíše Krista. Máme se milovat Ježíšovou láskou:

Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“

Janovo evangelium hovoří jen o vzájemné lásce mezi učedníky, která má být poznávacím znamením Kristových učedníků:

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

Křesťané, kteří se navzájem milují Ježíšovou láskou, vydávají světu svědectví o Ježíšově lásce. Nemáme tedy o Ježíšově lásce mluvit, ale máme ji v Církvi žít, a tak vydávat světu věrohodné svědectví.

Nejprve musíme Ježíšovu lásku sami přijmout a uvěřit v ní. Přijmout Ježíšovu lásku do krajnosti, až na kříž. Vše, co Pán Ježíš vykonal pro naši spásu, vykonal z lásky k nám. Není větší důkaz lásky, než když milující položí za milovaného život.

My máme tuto lásku přijmout a předávat ji dál. To nejde bez proměny našeho srdce.

Bůh chce naše srdce proměnit, očistit a uzdravit, abychom byli schopni milovat Ježíšovou láskou. Možná lépe řečeno: máme dovolit Ježíši, aby miloval skrze naše srdce.

S pomocí Boží máme z našeho srdce odstraňovat překážky, které brání tomu, aby mohl Ježíš skrze nás milovat. Objektem naší lásky mají být především křesťané. Křesťané, kteří se navzájem milují Ježíšovou láskou, vydávají nejvěrohodnější svědectví světu. Ježíš chce použít naše srdce. Dáme mu k tomu souhlas?