Nepochybuj o Boží lásce

05.01.2020 18:18

Slavnost Narození Páně 2019

 

Spolu s Pannou Marií, se svatým Josefem, s anděly a pastýři se radujeme z narození našeho Spasitele. Bůh se pro nás stal člověkem. Člověk se může v Ježíši Kristu setkat s Bohem tváří tvář. Vtělení Božího Syna je vyjádřením Boží lásky k člověku. Věčnému Božímu Synu jsme stáli za to, že se pro nás stal smrtelným člověkem.

Když promýšlíme toto Boží ponížení, musíme zůstat v němém úžasu.

Svatý Hippolyt v traktátu „Proti bludaři Noëtovi“ o Bohu píše:

Protože byl sám a neměl nic, co by s ním sdílelo věčnost, rozhodl se Bůh stvořit svět.“

Boží láska se chce dávat, proto Bůh stvořil svět. Svět nepotřeboval, ale chtěl světu projevovat svou přízeň, zvláště člověku, který je korunou stvoření. Tady nám zaznívají úvodní verše Janova prologu:

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“

Vše povstalo skrze Slovo. Po pádu lidstva do hříchu došlo k narušení celého stvoření. Nápravu Adamova hříchu vykonalo Slovo, které se stalo tělem, Ježíš Kristus.

Z lásky jsme byli stvořeni a z lásky obnoveni. Bůh se stal v Kristu člověkem, aby na sebe vzal naše hříchy a podal za ně oběť na kříži. Dřevo jeslí a dřevo kříže. Spasitel se narodil, aby za nás zemřel. Ponížil se, aby nás povýšil. Všechno z lásky k člověku, který je tak hříšný a nevděčný. Ježíš se narodil, aby svou pokornou láskou zlomil naši pýchu. Nemůžeme pochybovat o Boží lásce, když pro nás Bůh tolik vykonal, ba ještě vykoná.

Náš papež František ve své apoštolské exhortaci Christus Vivit napsal tato slova:

Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli.“

Tato slova bychom si měli vyrýt do paměti a do srdce. Bůh nás má stále rád, i když jsme hříšníci. Vzpomeňme na podobenství o marnotratném synu. Nesmíme pochybovat o Boží lásce, neboť tím zraňujeme Boží lásku k nám.

Co ještě měl pro nás Bůh vykonat, abychom bez pochyb věřili, že nás má rád.

Svatý Pavel v listě Římanům (8,32) píše o Bohu tato slova:

Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní?“

Ať nás narození Ježíše Krista naplní hlubokou a trvalou radostí. Slovo se stalo tělem z lásky k nám. Nemáme právo na pochyby o Boží lásce k nám. Přijměme proto slova našeho papeže:

Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli.“