Milost posvěcující - nejcennější hřivna

26.11.2017 19:07
33. neděle v mezidobí, cyklus A
 
  Každý člověk dostává od Boha nějaké hřivny, nějaké dary. Buď je potřebuje ke svému životu nebo ke službě Bohu a bližním. A můžeme se ptát:
  „Jsme Bohu vděčni za jeho dary?“
  Když zapomínáme Bohu děkovat, pak bereme vše, co nám dává, jako samozřejmost. Není samozřejmé, že jsme         na světě, jsme zdraví, že jsme v pořádku dojeli do kostela, že máme rodinu a děti, že nám Bůh odpouští naše hříchy, že přijímáme svátosti, že máme naději dosáhnout nebe. Všechno je Boží dar.
  Když neděkujeme, tak si moc Božích darů nevážíme. A to je asi ještě horší, neboť tím Boha urážíme.
  Jaká je největší Boží hřivna?
  Je to milost posvěcující, účast na Božím životě. Tu jsme přijali ve svátosti křtu. Milost posvěcující v nás nemá zakrnět, ale má stále růst. A roste modlitbou, konáním  skutků lásky, zbožným přijímáním svátostí a pokáním. Je jako plamen svíce.  Po zapálení svíce svítí slabým plamínkem, pak se rozhoří a plamen je stále větší. Pozor, svíce může i zhasnout. To když těžce zhřešíme. Naštěstí máme svátost smíření, kdy můžeme hříchy vyznat a litovat. A Bůh v nás plamen milosti posvěcující znovu zapálí.
 Velkými dary jsou Božské ctnosti víry, naděje a lásky, které nám umožňují žít ve společenství s Bohem. Také tyto Božské ctnosti v nás mají růst. Když je necháme ležet ladem, můžeme o ně přijít.
  Těch nadpřirozených darů je hodně. Důležité je, abychom je s vděčností od Boha přijímali a s pomocí Boží milosti se starali o jejich růst. Jednou budeme Bohu skládat účty za to, jak jsme s jeho dary naložili.
  Bůh nás chce mít všechny v nebi. To je naše naděje. Stejně tak nám k dosažení nebe dává všechny potřebné prostředky. Z Boží strany není nic zanedbané. Ale z naší strany?
  Děkujme denně za všechny dary, které nám Bůh neustále dává. S vděčností je přijímejme a využívejme ke spáse své i našich bližních. Nechme je růst, aby byly stále dokonalejší a účinnější. Jistě, ne všichni vyzískají tolik hřiven, kolik dostali. Ale důležitá je upřímná snaha. Nejhorší je nedělat nic.