Vracíme se domů

14.11.2016 15:13

Slavnost všech svatých 2016

  Dnes slavíme slavnost bratří a sester, kteří nás již předešli do nebeské slávy, patří tváří v tvář na Boha a prožívají nepopsatelné štěstí, které nikdy neskončí.
  Tito lidé uvěřili v Ježíše Krista a přijali svatý křest. Zemřeli ve stavu svatosti, v Boží milosti, byli dokonale očištěni a byli dokonalí v lásce.
  Proč si svaté vlastně připomínáme?
 Především si musíme uvědomit, že nejsme nikdy sami. Je s námi Bůh, jsou s námi andělé strážní, ale jsou s námi i svatí. Svatí jsou naši přátelé, kteří nás nikdy neopustí.
Pomáhají nám svou přímluvou u Boha, velice touží, abychom i my jednou byli s nimi   v nebi.  Oni již zakoušejí v plnosti Boží lásku. Touží, abychom ji i my zakoušeli.
  Jsou pro nás velkými vzory. Snažili se žít podle Boží vůle, Desatera i blahoslaventví, která jsme slyšeli v evangeliu. Byli chudí v duchu, uznávali svou naprostou závislost na Bohu a tím se Bohu zcela otevřeli.
  Svatí, když žili na zemi, byli lidé jako my. Svatost není jen pro některé lidi. Každý člověk může svatosti dosáhnout, i když každý má jinou cestu. Svatí nebyli klony Pána Ježíše. Každý z nich si uchoval svou osobnost, kterou však Boží milostí povýšil do nadpřirozeného řádu a v Duchu Svatém zdokonalil.
  Měli bychom žít v důvěrném společenství se svatými. V nebi máme svého křestního a biřmovacího patrona, dále patrony našich kostelů (sv. Mikuláš, Jan Křitel, Rochus, svatá Anna), patronku naší diecéze svatou Hedviku. Tito svatí se za nás především přimlouvají s Pannou Marií a svatým Josefem.
  Mezi svatými, kteří se radují z patření na Boha, je náš nebeský domov. Naše pozemské putování je vlastně návrat domů, návrat mezi své, kteří nás s láskou čekají. Zde na zemi, i když prožíváme chvilky štěstí, je slzavé údolí. Nemáme utíkat z tohoto světa, přestat se o něj starat, nesnažit se o to, aby byl lepší. Ale nemáme při všech našich námahách zapomínat, že náš trvalý domov je v nebi.
  Oslava slavnosti všech svatých je oslavou našeho nebeského domova, kde se máme jednou všichni shledat. Bůh chce, abychom k Němu jednou došli, i svatí potom touží a pomáhají nám, avšak záleží i na nás. Bez naší spolupráce se do nebe nedostaneme. Měli bychom si často připomínat, proč jsme na světě, jaký je cíl našeho života.