Církev - Unie do konce světa

07.06.2015 19:55

Slavnost Seslání Ducha Svatého, cyklus B

  Když svatý Pavel přišel do Athén, všiml si oltáře Neznámému bohu. Atéňané, kteří uctívali mnoho bohů, se báli, že by mohli na nějakého boha, kterého ještě neznali, zapomenout. Proto se jistili oltářem Neznámému bohu. Svatý Pavel toho využil. Hlasal jim pravého Boha, kterého zatím neznali.
  I Duch Svatý je pro mnohé neznámý Bůh. Boha Otce si umíme představit, neboť máme s pozemskými otci zkušenost. I Boha Syna, který se stal člověkem. Na turínském plátně máme i otisk jeho těla. Ale Ducha Svatého, třetí Božskou Osobu, si již představit neumíme.
  Přitom žijeme v době Ducha Svatého. Bez Ducha Svatého bychom neměli žádné milosti a svátosti. Bez Ducha Svatého se nemůžeme modlit, číst Písmo svaté, žít podle Božích přikázání. Bez Ducha Svatého nemůžeme věřit, doufat a milovat, tedy žít ve společenství s Boží Trojicí.
  Nemůžeme si Ducha Svatého představit, ale můžeme vnímat jeho působení. Svatý Pavel v listě Galaťanům vyjmenovává ovoce Ducha Svatého, který uzdravuje a proměňuje naše srdce:
  "Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost."
  Duch Svatý nás vnitřně přetváří k Boží podobě. Vede nás k tomu, abychom "ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi". Vede nás k ctnostnému životu podle Boží vůle.
  Svatý Pavel nás důrazně vybízí:
  "Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla."
  Máme se vést Duchem, být duchovními lidmi, ne tělesnými. Duch Svatý je vzácným pokladem v naší duši. O ten můžeme přijít těžkým hříchem.
  Jako je tělo bez duše mrtvé, je křesťan mrtvý bez Ducha Svatého.
  Duch Svatý je také zdrojem jednoty. Sjednocuje poutem Lásky Osoby v Boží Trojici, sjednocuje věřící s Bohem, sjednocuje věřící mezi sebou. Jen v Duchu Svatém se mohou lidé a národy sjednotit. Sjednocování bez Ducha Svatého, tedy bez Boha, sjednocování jen lidskými prostředky, je předem určeno k nezdaru.
  Je to nepochopitelné a zbytečné stavění babylonských věží. Výsledkem je rozdělení mezi lidmi. Jen v Duchu Svatém se mohou lidé sjednotit. Dílem této jednoty, ač zatím nedokonalým, je na zemi Kristova Církev. V Církvi jsme sjednoceni Duchem Svatým pod jednou Hlavou - Kristem. To je jediná Unie, která přečká všechny lidmi vytvářené tisícileté říše a unie, která přetrvá až do konce světa.
  Buďme vděčni, že skrze víru a křest v této Církvi jsme.
  Otevřme se touhou darům Ducha Svatého, snažme se jím v životě vést, snažme se varovat skutků těla a žít podle Ducha Svatého. Čím více se budeme sjednocovat s Bohem, tím více budeme sjednoceni i mezi sebou.