Bůh se postará o ty, kdo plní jeho vůli

27.12.2019 18:51

4. neděle adventní, cyklus A

 

Dnešní první čtení nás přenáší do roku 735 př. Kr., kdy izraelský a aramejský král vytáhli do války proti judskému králi Achazovi. Prorok Izaiáš ohlašuje Achazovi záchranu od Hospodina. Achaz si má vyžádat znamení, které by potvrdilo Hospodinovo slovo. Achaz je však plný nedůvěry. O znamení nechce žádat. Izaiáš mu proto oznamuje Hospodinovo slovo:

Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je ,Bůh s námi').“

Proroka Izaiáše cituje evangelista Matouš ve zprávě o původu Ježíše Krista. Na Kristu se naplnilo Izaiášovo proroctví. Ježíšovo jméno znamená „Bůh je spása“. S Ježíšem přijde na svět spása člověka, uskuteční se, že Bůh bude uprostřed svého lidu.

Dnešní evangelium nám klade před oči svatého Josefa. Ten nevěděl o nadpřirozeném početí Ježíše Krista. Když se dozvěděl, že Maria čeká dítě, je zmatený, neví, co si má o všem myslet. Marii má rád, proto ji chce potají propustit. Až ve snu mu anděl oznamuje, co se vlastně stalo. Svatý Josef, spravedlivý muž, ihned poslušně plní Boží vůli – bere svou ženu k sobě.

Neohlíží se na to, že si lidé budou myslet, že s Marii porušil předmanželskou čistotu. Boží vůle je pro něho posvátná. Stejně jako Panna Maria se Boží vůli podvoluje s důvěrou, že se Bůh o ostatní postará. Jak víme z dalšího pokračování vánočního příběhu, Bůh se o ně skutečně postaral.

Panna Maria i svatý Josef jsou nám velkými příklady plnění Boží vůle. Oba dva dokázali přijmout a vyplnit Boží vůli bez ohledu na to, co řeknou lidé, kteří nebyli zasvěceni do událostí, které se staly v Nazaretu.

I my bychom měli Boží vůli, kterou poznáváme, vyplnit. Nedívat se na to, co řeknou lidé, ale ptát se Boha, co si přeje, abychom vykonali. I s námi má Bůh svůj plán v dějinách spásy. Ten máme v modlitbě poznávat a s pomocí Boží milosti uskutečnit. Musíme mít však důvěru v Boha, že se o nás ve všem postará. Svatá Rodina je důkazem, že se Bůh o své chce a může postarat.