Už nemůžeme mlčet!

03.07.2018 11:07

Slavnost Narození Jana Křtitele 2018

 

Už nemůžeme mlčet!

 

Dnes slavíme narození velkého proroka na rozhraní Starého a Nového zákona Jana Křtitele. Na proroky můžeme vztáhnout slova, která prohlásil Hospodin o Davidovi:

Nalezl jsem Davida, Jesseova syna. Je to muž podle mého srdce. Ten vyplní všechno, co budu chtít.“

Proroci jsou tedy lidé podle Božského Srdce, kteří se snaží vyplnit vůli Boží, tedy to,    k čemu jsou Bohem posláni.

Proroci nemají v prvé řadě oznamovat budoucí věci, ale mají lidem zjevovat, jaká je Boží vůle v přítomnosti, co si Bůh přeje, aby lidé nyní konali.

Proroci vyznamenáni Boží přízní konali svou prorockou službu z lásky k Bohu. Protože ti, ke kterým byli posláni, většinou nechtěli znát Boží vůli, byli pronásledováni a mnozí pro Boží slovo zabiti.

I Jan Křtitel, který byl Bohem poslán, aby oznámil příchod Mesiáše a aby připravil lid na jeho příchod, prožíval něco podobného. Nebyl přijat duchovní elitou izraelského národa. Láska k Božímu slovu ho naplnila velkou statečností. Nebál se věci pojmenovat tak, jak jsou. Nebál se duchovní elitu Izraele nazvat plemenem zmijí a obílenými hroby. Krále Heroda veřejně káral za to, že odloudil manželku svého bratra a učinil ji svou milenkou. To poslední ho stálo život. Nebál se pro prorockou službu, pro Boží slovo, zemřít.

I my, kteří jsme přijali svátost křtu máme účast na prorocké službě. Přijetím svátosti biřmování máme svou víru šířit a bránit před Božími nepřáteli.

I my bychom se neměli bát pojmenovat věci pravými jmény. Příkladem současného proroka je P. Marián Kuffa. Nebojí se ozvat proti snahám rozvrátit křesťanské hodnoty, na kterých stojí evropská civilizace. Novodobí marxističtí revolucionáři, podporováni elitou EU, vytáhli do boje proti Bohu, národu a rodině. Na úkor křesťanství jsou propagována jiná náboženství a ateismus. Dochází k hanobení státních symbolů.

U nás to byla nejprve prezidentská standarta, pak snaha o „uměleckou“ úpravu státní hymny, následovalo zhanobení státní vlajky při rouhavé hře v Brně. Včera jsem se dozvěděl, že naši čeští hokejisté už nebudou mít na dresu státní znak. Už je to prý překonané. Místo státního znaku bude hlava lva s pukem v tlamě.

Útok na normální rodinu snad vnímáme všichni. Většina z vás podepsala petici proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Rodina a manželství čelí cíleným a soustavným útokům homosexualismu, feminismu a gender ideologie.

Jako křesťané nesmíme k těmto ohavnostem mlčet. Nestačí jen modlitba, třeba o tom s lidmi mluvit, psát poslancům a senátorům, aktivně podporovat ty, kteří hájí přirozené a křesťanské hodnoty, na kterých stojí a padá evropská civilizace. Jinak se Evropa i naše zem propadne do nepředstavitelného chaosu.

Svatý Jan Křtitel se nebál hájit Boží zákony před vládci tohoto světa i před těmi, kteří měli být strážci Božích záležitostí, ale zklamali.

Už nemůžeme mlčet! Pokud milujeme Boha a svou vlast, musíme mluvit. Musíme bránit Boží zákony, národ a normální rodinu. K tomu ať nám pomáhá Bůh.