Uprchlíci 2

18.09.2015 21:19  O uprchlících čteme každý den. Ptáme se, co odpovídá křesťanskému milosrdenství, které máme prokazovat? Na jedné straně cítíme ohrožení radikálními islamisty,       na druhé straně bychom chtěli nějakým způsobem pomoci.
  Před čtrnácti dny jsem objevil slova stálého pozorovatele Svatého stolce při Ženevských orgánech OSN arcibiskupa Silvana Tomasiho:
 https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22302  Za klíčové věty považuji tyto:
  "Existuje povinnost pohostinství, ale existuje také právo zachovat si vlastní identitu. V našem případě identitu křesťanskou, zejména vzhledem k přílivu muslimských imigrantů..."
  V případě Slovenska, které chce přijmout jen křesťanské migranty, to arcibiskup Tomasi nepovažuje za diskriminaci, ale za pokus o uplatnění práva na zachování vlastní identity.
  Existuje tedy křesťanská povinnost poskytnout pohostinství, ale i právo na vlastní identitu.
  Křesťanská povinnost poskytnout pohostinství je postavena na dobrovolnosti.
  Ke stutkům milosrdenství nelze nikoho nutit. Můžeme k nim jen povzbudit. Skutek, který je konán z donucení, může být jen těžko zván dobrým, či dokonce záslužným.
  Když jsem se rozhodl adoptovat dítě na dálku, tak jsem si z internetových stránek Charity z padesáti nabízených dětí vybral jedno. Pomoc potřebovalo všech padesát, ale mohl jsem pomoci jen jednomu. A protože jsem katolík, vybral jsem si dítě, které by mi bylo nejblíže, tedy také katolíka. Byla to diskriminace? Jistěže ne.
  Kdybych však dostal příkazem, že si musím adoptovat pět muslimských dětí, asi bych pak neadoptoval žádné. Skutky milosrdenství musí být dobrovolné. Nemůžu pomoci všem, ale mohu pomoci jednomu. Musím zvážit své finanční možnosti. Dávám přednost tomu, kdo je mi vírou blíže. Hlavně to dělám dobrovolně, ne z donucení. Vnucované kvóty jsou nesmyslné.
  Pak je tu právo na křesťanskou identitu. Slovensko, Maďarsko, Polsko i Česká republika mají právo zachovat si dědictví otců, zachovat si své křesťanské kořeny. Mají právo bránit pronikání jiných náboženství, které křesťanskou identitu ohrožují, tedy také islámu.
  Existují muslimské země, které úzkostlivě chrání svou identitu. Některé z nich trestají konverzi muslima   ke křesťanství smrtí. Je nemyslitelné v těchto zemích stavět křesťanské svatyně. Právo na křesťanskou identitu mají zase evropské země.
  Přijímáním muslimských migrantů by došlo k ohrožení této křesťanské identity. Když ne v dnešní době, tak určitě v budoucích generacích. To není diskriminace, ale ochrana dědictví otců. Na to máme právo. Neexistuje povinnost dávat azyl  muslimským migrantům (zvláště nelegálním), existuje právo bránit křesťanskou identitu.
  A nyní k výzvě papeže Františka přijmout jednu uprchlickou rodinu do farnosti.
  Jak bych postupoval? Nejprve bych požádal o souhlas obecní zastupitelstvo. Pokud by se představitelé obce vyjádřili negativně, popř. by se negativně vyjádřili občané obce v referendu, tak bych se do toho nepouštěl. Jak by se ta uprchlická rodina asi cítila, kdyby jí bylo dáváno najevo, že je v obci nežádoucí?
  Pokud bych měl souhlas, musel bych spolupracovat  s charitou, aby z uprchlických táborů na Blízkém východě vybrala vhodnou rodinu. Byla by to rodina křesťanská, aby se mohla co nejdříve integrovat. Tato rodina by se musela před příjezdem        do naší země naučit základy češtiny, seznámit s kulturou. Podmínkou přijetí této rodiny by byla ochota otce přijmout  nabídnutou práci, aby mohl svou rodinu uživit, a nebyl závislý na sociálních dávkách. Po této přípravě by mohla rodina přijet do obce a začlenit se do farnosti.
  Tedy bych si ve spolupráci s farností vybíral rodinu sám, jako jsem si vybíral sám dítě k adopci na dálku. Nevybíral bych rodinu z těch, které přišly do Evropy ilegálně. Skutečně potřební jsou ti, kteří živoří v uprchlických táborech na Blízkém východě. Ti nemají peníze na zaplacení převaděčům, často nemají ani fyzické síly k namáhavé cestě do Evropy.
  Nelegální migrace by se měla zastavit. Cesta ze Sýrie do Evropy stojí jednotlivce nejméně  2500 dolarů:
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22326 Kde tito lidé během války tak velké obnosy berou? Buď patří mezi majetnější vrstvy, a tedy nepatří mezi nejpotřebnější, nebo jim na imigraci někdo přispívá. Je zde velké nebezpečí infiltrace islámských teroristů mezi uprchlíky:
https://cz.sputniknews.com/svet/20150906/1076239.html 
  Záplava migrantů naplňuje naše občany oprávněnými obavami. To není xenofobie, ale probuzený pud sebezáchovy. Naši občané se cítí ohrožení touto migrací, která je někým řízena. Mají strach o své děti a domovy.   Ze zpráv se dozvídají, jak se chová Islámský stát k jinověrcům, vědí, jak dopadla multikulturní utopie v některých západních státech EU.
  I kdybychom přijali umírněné a tolerantní muslimy, kdo nám zaručí, že se nenechají zfanatizovat? Kdo nám zaručí, že se nebudou radikalizovat jejich potomci?
  Přijímáním muslimských migrantů vystavujeme naši zem bezpečnostnímu riziku. Nejen dnes, ale zvláště v budoucnosti. A na budoucnost musíme myslet především.  Na budoucnost dalších pokolení. Jsme zodpovědni za to, v jakém stavu naši zem předáme dalším generacím.
  Je třeba projevovat pohostinnost, pomáhat potřebným, ale také naplňovat právo    na identitu, kterou jsme převzali po svých předcích.
  Celá migrační krize se jeví jako plánovaná. Migranti jsou jen nástroje v rukou sociálních inženýrů, kteří by chtěli Evropu (i naši zem) předělat k svému obrazu.
  V polovině srpna se na RadioVaticana.cz objevil pozoruhodý článek otce jezuity Milana Glasera "O imigraci jinak":
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22259   Dnešní migrace není spontánní, ale je řízená. Kým? Sociálními inženýry, kteří by rádi vytvořili novou rasu vykořeněných euroobčanů, které by bylo snadné ovládat a zotročit.
  Myslím si, že cílem dnešní migrační vlny je právě rozložit křesťanskou identitu Evropy. V některých západních státech EU, které budovaly utopii multikulturalismu jako alternativy k národnímu státu, se to již víceméně podařilo. U občanů střední Evropy se naštěstí probudil pud sebezáchovy. Občané těchto zemí vědomě či podvědomě cítí ohrožení této identity.
  Avšak jejich odpor by se neměl vybíjet na migrantech, kteří jsou jen nástroje, často i oběti sociálněinženýrských plánů. Odpor by se měl soustředit na hlavní aktéry, kteří jsou schopni se pro své cíle dopouštět těch nejtěžších zločinů proti lidskosti.
  Migranti jsou jejich nástrojem a my jsme oběti jejich plánů.
 Všichni občané naší země by se měli spojit k ochraně naší křesťanské identity,       na které stojí evropská civilizace. Jde o budoucnost nás všech.

7.9. 2015 


ZKUŠENOST POLSKÉ FARNOSTI SE SYRSKÝMI KŘESŤANY:

https://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=58725Jen teď nechápu, jak chce EU udržet kvótované uprchlíky v zemích, kde být nechtějí.