Umění odejít

18.02.2013 14:31

 

Původně jsem chtěl psát komentář na jiné téma. Ale zpráva z Vatikánu, která ke mně dorazila krátce po poledni, moje plány změnila. V den, kdy v naší Církví slavíme památku Panny Marie Lurdské, papež Benedikt XVI. oznámil svůj úmysl abdikovat ze svého úřadu. Zpráva je to nečekaná, šokující, pro některé i bolestná.

Důvodem odstoupení našeho papeže je úbytek duchovních i tělesných sil, které jsou potřebné k vykonávání tak odpovědného poslání. Stát v čele katolické Církve jistě není snadné, tlaky z různých stran jsou obrovské, útoky vně i uvnitř Církve jsou velmi bolestné. Jen silná osobnost to všechno dokáže snést. A papež Benedikt XVI. silnou osobností je.

Nechci zde rozebírat jeho přínos pro katolickou Církev, to budou dělat povolanější. Jen bych se chtěl zamyslet na abdikací našeho velkého papeže.

Abdikace není projevem slabosti, ale naopak velikosti člověka. Je důkazem toho, že nositel úřadu bere svůj úřad jako službu. Je projevem velké pokory, když představený uzná, že je pro společenství, kterému stojí v čele, lepší, když odejde z funkce. Nehledá tak to, co je dobré pro něho, ale co je dobré pro jeho podřízené.

Kéž by se tak uměli zachovat i biskupové a kněží. Samozřejmě i politici, kteří také mají považovat své působení jako službu.

Nepovažovat se za nenahraditelného, bez kterého se dané společenství neobejde. Považovat se jen za nástroj v Božích rukou, který se časem již opotřeboval, a který je nutno nahradit novým. Umění odejít.

Benedikt XVI. se nerozhodl den ze dne. Hledal Boží vůli, ptal se svého svědomí. Bylo to jistě velmi těžké rozhodnutí. A pro některé z nás to bude těžké přijmout.

V postní době, která za pár dní začíná, se máme za co modlit. Jednak za nového českého prezidenta, jednak za dobrou volbu nového papeže.

Důvěřujme v Boží Prozřetelnost a vložme další vývoj Církve i naší země do Božích rukou. Ať nám otcové kardinálové vyberou takového papeže, který bude mít odvahu hájit Boží zákony, který nám bude majákem v temnotách dnešního světa.

Modleme se také za emeritního papeže Benedikta XVI., aby nadále sloužil Církvi modlitbou, obětí i psaným slovem.

Nebojme se, vše je v Božích rukou!