Toužíme po nebi?

03.11.2013 15:39

Slavnost Všech svatých 2013

 

V evangeliu jsme slyšeli osmero blahoslavenství. Jedním z nich je (Mt 5,6):

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“

Spravedlivý je ten, kdo se snaží ve svém životě naplnit Boží vůli. Spravedlivý je vlastně svatý. Blahoslavený (šťastný) je ten, kdo lační a žízní po svatosti. Proč?

Protože jen svatý může do nebe. Jen svatý může v nebi patřit s ostatními svatými na Boží slávu. Patření na Boha je základem věčné blaženosti, věčného štěstí.

I Bůh lační a žízní po naší spravedlnosti, neboť nás chce mít v nebi. Naše touha po Bohu je nesrovnatelná s touhou Boží po nás. Bůh po nás touží nekonečně více.

Měli bychom stále toužit po Bohu a po nebi. Pokud v nás tato touha mizí, ztrácíme i touhu po svatosti. V touze je síla, která nás žene vpřed.

Pokud nám dojde benzín, můžeme mít sebelepší auto, sebelepší motor, ale bez benzínu stojíme na místě. Bez touhy po Bohu a nebi, stojíme v duchovním životě na místě.

Boží touha po naší spáse přivedla Ježíše na kříž. Jsme spaseni zdarma, Kristovou obětí na kříži. Tuto spásu přijímáme skrze víru v Ježíše Krista, která není jen naším rozhodnutím, ale především darem Božím. Všechno je dar, spása i víra. Těmto darům se musíme touhou otevřít a přijmout je. Boží touha po naší spáse a naše touha po Bohu se musí setkat.

Jak se projevuje naše touha po spravedlnosti?

  1. touhou po pravdě – musíme ve svém životě odmítat lež, neupřímnost a přetvářku.

    Svatá Terezie z Lisieux napsala:

Nikdy jsem nehledala nic jiného, než pravdu.“

2. necháváme Bohu, aby na nás pracoval – necháváme se otesávat, přijímáme

zkoušky a trápení. Prosíme Pána, aby nám ukázal, co máme dělat, co nám chce

skrze zkoušku ukázat, jaký krok obrácení máme udělat (sochař a socha)

3. věrnost modlitbě – modlitba v nás probouzí touhu po Bohu a nebi

 

Svatí nás předešli do nebe. Lačněli a žíznili po spravedlnosti. Svatosti dosáhli. Ukázali nám, že je to možné, stát se svatým.

Probouzejme v nás touhu po svatosti. Bůh po nás také touží. Touží nás mít v nebi.