Rusko je naše naděje

07.05.2015 20:56


  Již delší dobu uvažuji o komentáři, který by srovnal Západ s Ruskem z pohledu křesťanství. Dnes jsem narazil na článek, který v podstatě vše vyjádřil za mne:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vyznamny-rusky-pravicak-blizky-patriarchovi-USA-zalozene-na-zednarstvi-se-chovaji-jako-bolsevici-Siri-satanskou-totalitu-a-nadvladu-nad-svetem-Ale-Putin-372260  
  Proto jen připojím několik poznámek.
  Je zřejmé, že mocipáni Západu šíří kulturu smrti.  Využívají k tomu sdělovací prostředky, kulturu i školství. Západ opouští své křesťanské základy, které nahrazuje moderními "hodnotami", které jsou satanismem v obalu lidských práv.   O kultuře smrti jsem pojednal již dříve:

https://www.p-jiri-urbanek.cz/news/kultura-smrti-proti-kulture-zivota/  Je to právě Západ, který všemi možnými cestami šíří kulturu smrti. Ruský prezident Vladimír Putin to vyjádřil ve svém valdejském projevu  (2014):
  "Vidíme, jak většina euroatlantických zemí jde fakticky cestou odmítání svých kořenů včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakékoli tradiční identity: národní, kulturní, náboženské, nebo dokonce i pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň rodinu s mnoha dětmi a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko, že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby se skryla podstata těchto svátků - jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi."


 Rusko se naopak hlásí ke kultuře života, i když v určitých oblastech zaostává (potraty).  V Rusku dochází k návratu ke křesťanství. Staví se nové kostely, které jsou zaplněné věřícími. I představitelé Ruska se hlásí ke kultuře života.
  Je možné, že dochází k naplnění proroctví z Fatimy:
   "Svatý otec mi zasvětí Rusko a ono se obrátí, a po celém světě zavládne mír."
  K obrácení Ruska již dochází, doufejme, že na svět přijde i mír.
   Myslím si, že právě zde najdeme hlavní příčinu nenávisti k Rusku, které jsme dnes svědky. Satanovi se nikdy nemůže líbit obrácení národa ke Kristu.


  Ve svém komentáři cituji  encykliku svatého Jana Pavla II. Evangelium vitae:
  "Tento pohled plný světel a stínů nás nutí uvědomit si, že stojíme všichni před krutým a rozhodujícím zápasem mezi dobrem a zlem, životem a smrtí, "kulturou smrti" a "kulturou života". Nestojíme "před" tímto zápasem, ale ve skutečnosti jsme "uvnitř": všichni jsme jím ovlivněni a nemůžeme uniknout té základní povinnosti, být bezpodmínečně vždy na straně života."
  Jako křesťan jsem na straně kultury života, tedy na straně Ruska.

26.04.2015