Prohlášení otce arcibiskupa Graubnera

10.06.2013 12:34

Dovídám se o tom, že někteří kněží, kteří mají sklon stavět na soukromých zjeveních a poselstvích, podporují, a dokonce šíří irské poselství, tzv. Velké varování Ježíše Krista. Upozorňuji, že jde o velmi závažnou věc, kterou považuji za velký hřích proti jednotě církve a víře v církev. Jestli „poselství“ tvrdí, že současný papež není řádným papežem, ale „lstivým podvodníkem a falešným prorokem“, pak je napadán sám základ jednoty církve. Kněz, který by takový postoj zastával, nemůže bez těžkého provinění ani slavit mši svatou, protože ta se vždy slaví v jednotě s papežem. Věřící katolík, a tím spíše kněz, který před svěcením a kněžským ustanovením musel vyznat víru církve, je povinen vyznávat, co učí církev, ne soukromá poselství, která jako v tomto případě jsou anonymní a očividně dílem ďábla, který rozbíjí církev.

Podobné je to s poselstvím z Ukrajiny, za kterým stojí bývalí čeští kněží v čele s P. Antonínem Dohnalem, nyní vystupujícím jako patriarcha Eliáš, kteří se pro neposlušnost dostali do církevních trestů. Prohlásili se za biskupy, vyloučili z církve papeže Benedikta XVI. i Jana Pavla II. a téměř všechny biskupy světa. Založili Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev, kterou se snaží zaregistrovat v ČR, získávají podpisy pro registraci se lživou argumentací, že kdo je podpisem podpoří, neopouští svou církev, a svými poselstvími svádějí zbožné katolíky, aby nechodili na mši, pokud se tam modlí za papeže. Ďábel se umí schovat i za zdání pravověrnosti a zbožnosti.

Tuto situaci vidím jako zvláštní výzvu k jasné věrnosti katolické nauce v Roce víry u všech, především u těch, kteří mají být jako kněží učiteli, otci i vychovateli ve víře druhých.

arcibiskup Jan Graubner

 

Za toto prohlášení se postavil i náš otec biskup František slovy:

 

"Chci jen říci, že se za obsah plně stavím. Problémy, ke kterým se tam vyjadřuje, rozhodně nepřispívají k jednotě církve a nejsou z Ducha svatého."