Pro mě si přijde Ježíš

22.05.2020 20:55

5. neděle velikonoční, cyklus A

 

Dnešní slova pronesl Pán Ježíš ve večeřadle den před svou smrtí. Učedníci jsou zmateni a naplněni obavou, co se bude dít. Ježíšova slova jsou aktuální i v dnešní době tzv. koronavirové krize. Co řekl Pán učedníkům, tedy i nám? Řekl tato slova:

"Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i v mne."

Nemáme se bát nejisté budoucnosti, toho, co nás čeká, co se může stát. Věřme v Boha, důvěřujme v Ježíše. Jsme všichni v Božích rukou. Bez Božího vědomí nám nespadne jediný vlas z hlavy. Bůh se stará o každou květinu, každé zvíře, proč se neměl postarat o člověka, jemuž celý svět svěřil?

Strach je malověrnost, nedostatek důvěry v Boha. Když šel Petr v bouři za Ježíšem po rozbouřené hladině jezera, v okamžiku, kdy se ho zmocnil strach, začal tonout. Také my jsme mu podobní, když přestaneme Bohu důvěřovat a začínáme se topit v obavách. Petr od Pána slyšel:

"Malověrný, proč si pochyboval?"

Jen když nepochybujeme, udržíme se na hladině. Neohrozí nás žádná bouře.

Dále Pán učedníkům hovoří o tom, že v domě nebeského Otce je mnoho příbytků. Ježíš se vrací k Otci, domů, aby nám připravil místo. Každému z nás. Říká:

"A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu s vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já."

Člověk má strach ze smrti. Myslím si, že každý z nás v minulých týdnech strach prožil. Když ne o sebe, tak o své blízké. Pro křesťana by měla být smrt bránou do nebe, kde nás čeká Ježíšem připravený příbytek. Proto bychom se smrti neměli tolik bát. Spíše bychom se měli bát toho, že odejdeme z tohoto světa nepřipraveni.

Když umírala svatá Terezie z Liseux, řekla o smrti krásnou větu:

"Pro mě si nepřijde smrt, ale Ježíš."

Možná, že její slova vycházela z dnešního evangelia:

"A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu s vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já."

Nebojme se, Bůh je stále s námi. Úzkost ze smrti odstraňujme myšlenkou na příbytek, který máme připravený v domě nebeského Otce. Ježíš jednou přijde a vezme si nás domů.