Pro Boží království stojí žít i zemřít

31.07.2014 16:14

17. neděle v mezidobí, cyklus A

  Dnešní evangelium pokračuje v podobenstvích o Božím království. Boží království je skutečnost, kterou nelze vyjádřit jen jedním podobenstvím. Každé podobenství je jako sklíčko ve vitráži. Samo o sobě je krásné, již něco vyjadřuje, ale celý obraz vidíme až tehdy, když jsou jednotlivá sklíčka správně uspořádána. Proto Pán Ježíš řekl mnoho podobenství, aby nám alespoň trochu přiblížil krásu a důležitost Božího království.
  Podobenství o rybolovu je podobné podobenství o pšenici a plevelu. Mořem je celý svět, sítí je Církev. Do sítě se chytnou různí živočichové. Rybáři nejprve vytáhnou síť na břeh a pak třídí to, co ulovili. Co je dobré, vyberou do nádob, co je špatné, co za nic nestojí, vyhazují. Rybáři jsou vlastně andělé, kteří na konci světa oddělí spravedlivé od zlých.
  Další podobenství o perle nám ukazuje hodnotu Božího království. Obchodník s perlami hledá vzácné perly, až najde tu nejvzácnější. Je však hodně drahá. Proto prodává všechno, co má, aby mohl drahocennou perlu koupit.
  S Božím královstvím nelze nic srovnat. Je drahocennější než všechno ostatní. Člověk má pro jeho získání všechno obětovat. Nic není cennějšího než Boží království, dokonce ani náš pozemský život. To nám dosvědčili mučedníci.
  Důležité je i to slovo "hledat". Boží království je třeba hledat. Člověk nemusí přímo hledat Boha. Může hledat pravdu, smysl života, jistotu v dnešní nejisté době. Ale musí hledat, aby našel.
 Třetím podobenstvím je podobenství o pokladu v poli. Nevíme, zda člověk v podobenství poklad hledal nebo ho našel náhodou. Bůh má různé cesty.  Svatý Pavel Boží království nehledal, ale chtěl ho zničit. U Damašku se mu dal Ježíš poznat. Našel poklad. Vše na čem dosud stavěl, nyní považuje za bezcenný brak.
  V tomto podobenství se mluví i o radosti. Člověk s radostí nad pokladem všechno prodává, aby mohl koupit pole s pokladem. Kdo nalezne Boží království, nalezne i radost.
  Už tedy víme, co máme s touhou hledat, co má být pro nás v životě největší hodnotou. Pro Boží království stojí žít i zemřít.