Prague Pride ve farnosti Mons. Halíka

02.08.2015 15:10


  Bývá již smutnou tradicí, že se v Praze kolem slavnosti Nanebevzetí Panny Marie koná nátlaková akce homosexualismu Prague Pride. Letos je hlavní akce "pochod hrdosti" naplánován přímo na 15. srpen.
  Této akci poskytuje prostory např. Českobratrská církev evangelická a Člověk v tísni.
  Letos je však novinka. Poprvé v historii Prague Pride poskytla své prostory i jedna římskokatolická farnost, konkrétně Akademická farnost Praha Mons. Halíka.
  Dne 12. srpna má proběhnout přednáška americké řeholnice Jeannine Gramick, spoluzakladatelky hnutí New Ways Ministry ( i Církev má své neziskovky). Tato žena podle programu Prague Pride podporuje manželství pro všechny. To potvrzuje i článek na stránkách Umlaufoviny.com, ve kterém se uvádí, že podporuje uznání manželství homosexuálů a leseb naší Církví:
https://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/irske-referendum-absolutne-neadekvatni-parolinova-formulace-a-dalsi-ohlasy


 Řeholnice bude přednášet o šikaně homosexuálů v Církvi. 
  Záštitu nad přednáškou vzal trvalý jáhen ThLic. Jaroslav Lorman z katedry teologické etiky, KTF UK.
  Pak bude následovat adorace Nejsvětější Svátosti se vzájemnými přímluvami a žehnáním.
  Tedy i katolická řeholnice a přednášející na teologické fakultě ve službách homosexualismu. I to je dnes v naší Církvi možné.
  Ve velkých městech je jistě nutná pastorace homosexuálů a leseb, samozřejmě podle morálního učení Církve. Ale propůjčení prostor pro Prague Pride je přímou podporou této nátlakové akce homosexualismu.
  A nikdo z těch, kteří by měli a mohli, proti tomu nezasáhne. Z toho, co se dnes v Praze děje, se musí František kardinál Tomášek obracet v hrobě.
  Mám takový tísnivý pocit, že dnešní Církev je již jiná než ta, do které jsem se v roce 1988 skrze generální zpověď vracel. Tehdy bylo vše jasné. Nikdo nepochyboval a nediskutoval o pravdách víry a morálním učení Církve.  A nyní se zdá, že je vše dovoleno.
   A stoupenci homosexualismu se mohou letos chlubit, že se jim podařilo vniknout i katolické farnosti. Otázkou je, co je na Akademické farnosti Mons. Halíka ještě katolického.

28.07.2015

Dne 31.07.2015 kardinál Dominik Duka všechny akce v rámci Prague Pride ve farnosti Mons. Halíka zakázal. Kdyby se Mons. Halík napřed s panem kardinálem poradil, nemuselo by dojít k tomuto trapasu.