Pálení trenýrek

24.06.2018 20:47

 

 

Pan prezident nás překvapil. Sezval novináře, kteří byli v očekávání, co jim bude hlavou státu sděleno. Byli překvapeni. Nejen oni. Také jsem čekal důležité sdělení, ale místo toho jsem se dočkal pálení trenýrek.

Ačkoli jsem jen prostý venkovský farář a věřící, který nedosahuje uměleckého rozhledu Mons. Tomáše Halíka, přesto po druhém zření hradního briefingu jsem alespoň trošku vnikl do poselství tohoto umění.

Nápovědou byly slova mluvčího pana prezidenta, který přítomné pozval na výstavu Doteky státnosti, na které se mohou návštěvníci seznámit s historii státních symbolů. To je nutné k tomu, abychom si státních symbolů více vážili. Návodem k pochopení dnešního briefingu jsou i závěrečná slova pana prezidenta, že prezidentská standarta není osobním majetkem prezidenta, ale státním symbolem.

Pan prezident spálil červené trenýrky, které byly na hradě vyvěšené místo prezidentské standarty. Standarta byla rozstříhána a její části rozdány jako suvenýry. Tímto došlo k zneuctění státního symbolu i české státnosti. Novináři i politici měli pro toto zhanobení státního symbolu většinou pochopení. Šlo podle nich jen o oprávněný protest proti tomu, kdo se stal prezidentem. Standarta však není osobním majetkem prezidenta, ale je státním symbolem. Vyvěšením trenýrek místo prezidentské standarty došlo k potupení české státnosti.

Pan prezident spálením trenýrek symbolicky toto zhanobení státního symbolu odsoudil, stejně i ty politiky a novináře, kteří k této ohavnosti měli porozumění.

Nad zhanobením státního symbolu se nepohoršili, zato je pohoršuje pálení trenýrek, které byly využity k zneuctění prezidentské standarty.

Letos byly zneuctěny další dva státní symboly. Nejprve státní hymna skrze ohavné úpravy, pak státní vlajka při brněnské rouhavé hře. Bude ušetřen alespoň státní znak?

Dnešní briefing nemůžeme šmahem odsoudit, je třeba hledat hlubší význam, skryté poselství. Tím je obrana státních symbolů proti těm, kterým není nic svaté.

 

12.6.2018