Mozoly na kolenou

30.05.2019 20:52

3. neděle velikonoční, cyklus C

 

Učedníci podle příkazu zmrtvýchvstalého Krista odcházejí do Galileje, kde čekají na svého Pána. Petr jde lovit ryby a učedníci jdou s ním. Lopotí se celou noc, ale úlovek žádný. Neznámý muž na břehu jezera jim radí, aby hodili síť na pravou stranu lodi.

Učedníci i přes noční neúspěch neznámého poslechnou. Jsou odměněni bohatým úlovkem. Svatý Jan v neznámém muži poznává Ježíše Krista:

Pán je to!“

Pán Ježíš je ten, kterého poslechli. Odměnou je bohatý úlovek.

Tady vidíme kontrast. Když učedníci loví jen ze svých lidských sil – úlovek žádný. Když poslechnou Ježíšův hlas – bohatý úlovek.

Když Pán Ježíš povolal Petra za učedníka, řekl mu, že bude rybářem lidí. Jeho posláním bude získávat lidi pro Krista a jeho království.

Dnes se hodně mluví o evangelizaci jako základní činnosti Církve. Vymýšlejí se různé způsoby evangelizace, jak zaujmout lidi, zvláště mladé. Organizují se různá setkání. Jaký je výsledek rybolovu?

Pokud budeme vše dělat jen ze svých lidských sil, výsledek bude ubohý. Důležitější než vymýšlet způsoby evangelizace je naslouchat Pánovu hlasu. A Pánův hlas můžeme slyšet jen v tichu modlitby.

Evangelizaci musí předcházet modlitba. V ní máme odložit své vlastní představy a ptát se Ježíše, co máme dělat. Není silnější modlitby než adorace. Ježíš nás volá k důvěrnému přátelství. Nepožaduje od nás, abychom se napřed stali dokonalými, ale přátelství s Ním nás zdokonaluje.

Člověk, aby mohl hlásat evangelium, se musí sám nejprve proměnit. Ježíš nás při adoraci proměňuje, očišťuje a posvěcuje. Činí nás vnímavějšími k jeho hlasu a vůli. Tím, že nás proměňuje, proměňuje i naše okolí.

Smysluplná evangelizace vyrůstá z modlitby. Vlastními silami spíše vše pokazíme. Máme být nástroji v Ježíšových rukách, nikoli Ježíš nástrojem v našich rukou.

Vlastními silami moc nedokážeme, když se necháme vést Ježíšem, přijde úlovek. Abychom slyšeli Ježíšův hlas, musíme se ztišit v modlitbě. Bez modlitby není evangelizace. Při rybolovu lidí nemáme mít mozoly na rukou, ale na kolenou.