Mladí křesťanští demokraté

26.08.2013 20:49

Mladí křesťanští demokraté

 

Po několika spíše negativních komentářích chci dnes psát o něčem optimističtějším. Mám na mysli mládežnickou organizaci Mladí křesťanští demokraté (MKD), která má kolem 700 členů. Jak můžeme číst na jejich stránkách, hlavním cílem MKD je „trvalá obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a politickém životě“.

Tento cíl skutečně naplňují. Pořádají známé pochody pro život, vyjadřují se k aktuálnímu dění ve společnosti.

Po volbách do Poslanecké sněmovny, které dopadly pro KDU-ČSL fiaskem, MKD na svém Celostátním sjezdu v roce 2010 přijali šest programových bodů, které by mohly vrátit KDU- ČSL do Poslanecké sněmovny. Chtěl bych nyní tyto body hlouběji probrat. Proč? Protože se mi líbí.

Prvním programovým bodem je podpora tradiční rodiny. Rodina je základ společnosti. Proto by se měl stát o rodiny starat. Především o rodiny s více dětmi, o které se jejich rodiče skutečně starají (mravní výchova, dobré vzdělání, kladný vztah k práci). Děti z takových rodin náklady, které na ně stát vynaloží, jednou vynahradí. MKD požaduje daňové úlevy pro rodiny s dětmi. MKD odmítá náhražky rodiny v podobě dvou otců nebo matek, které se starají o děti. Tedy odmítají útok na tradiční rodinu, který vede homosexuální lobby (viz Francie a Anglie). Sezdané heterosexuální páry by měly mít více výhod než páry nesezdané.

Dalším programovým bodem je podpora tradičního školství zaměřeného na kvalitu. Podle MKD by měl stát podpořit autoritu učitelů, tradiční způsob vyúky, který je již osvědčený. MKD odmítá, aby byly dětem (bez vědomí rodičů) vnucovány módní ideologie multikulturalismu a genderové rovnosti. Dobrá je myšlenka zavedení povinné etické výchovy na školách. V některých sousedních zemí si mohou rodiče dětí vybrat mezi povinným náboženstvím nebo povinnou etikou. Bude však nutné k výuce etiky vybrat pedagogy, kteří sami žijí slušným životem.

Nad třetím programovým bodem jsem zajásal. MKD navrhuje, aby KDU-ČSL vedla jednoznačný a zřetelný boj proti euthanasii, potratům, registrovanému partnerství a adopcím dětí homosexuálními páry. Křesťanská strana má hájit křesťanskou morálku. Od toho nese ve svém názvu titul „křesťanská“. Nemůže utíkat od témat, která jsou pro mnohé voliče i nepřijatelná. Samozřejmě to musí dělat s citlivostí a pokorou. Proti kultuře smrti je třeba postavit kulturu života. Myslím si, že i v těchto tématech může křesťanská strana najít mnoho stoupenců i mimo církev. Také podpora hospiců je důležitá. Stát má umožnit svým občanům důstojný odchod z tohoto světa.

Dalším bodem je tvrdý boj proti kriminalitě a drogám. Boj je to náročný, ale nutný. Legalizace marihuany je chybou. Léky, které mají tuto „lehkou“ drogu využívat, jsou stejně pro obyčejného člověka cenově těžko dostupné.

Pátý programový bod se zabývá bojem proti masové imigraci a radikálnímu islámu. Následky neuvážené masové imigrace můžeme vidět v západní Evropě. Imigrace musí být spojena s integrací do společnosti. Imigranti se musí podřídit zákonům a tradicím země, kde chtějí žít, nikoliv naopak. Měli bychom přednostně přijímat imigranty z podobného civilizačně – kulturního prostředí, tedy ty, kteří jsou zakotveni v křesťanství. Integrace muslimů je složitá, snad i kvůli jejich náboženství nemožná. Stát by měl spíše podporovat své občany, aby se nebáli založit rodinu a mít větší počet dětí.

Poslední programový bod se týká boje proti ekonomické krizi. Je třeba snižovat státní dluh. Je třeba bránit dopadu reforem na rodiny s větším počtem dětí.

To je tedy šest programových bodů, které by mohly pomoci vrátit KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny.

Před KDU-ČSL vidím dvě cesty. První cestou je, že bude důsledně stavět na křesťanských základech, hájit křesťanské hodnoty před útoky evropských sociálních inženýrů. Strana bude stavět na voličích, kteří jsou křesťany nebo s křesťanskými hodnotami sympatizují.

Druhou cestou je, že se bude strana dále „rozkračovat“, snažit se „ulovit“ voliče jiných stran. Zároveň bude muset upustit od hájení křesťanských hodnot, aby potenciální voliče neodradila. Zde je nebezpečí, že ztratí své skalní voliče – katolíky.

Výsledkem může být krach ve volbách. Jak to po prohraných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 přesně vystihl předseda MKD Ing. Petr Jurčík:

Tak dlouho jsme se rozkračovali, až jsme padli na zadek.“

Obávám se, že se KDU-ČSL po letošním sjezdu vydala po druhé cestě. Znamením toho je i to, že se v širším vedení strany nenašlo místo pro žádného člena MKD.