Mariina mateřská moc

08.02.2019 15:23

2. neděle v mezidobí, cyklus C

 

 

Pán Ježíš v dnešním evangeliu učinil svůj první zázrak, aby zjevil svou božskou moc. Stalo se to v Káni Galilejské, která leží asi 7 km od Nazareta. Panna Maria byla asi příbuzná někoho z novomanželů. Pán Ježíš byl s učedníky na svatbu rovněž pozván.

Svou přítomností na svatbě chtěl Pán Ježíš nejen vykonat první zázrak, kterým by posílil víru učedníků. Ukázal také na důležitost manželství, které povýšil na svátost. Také tím ukázal, že nezakazuje účast na světských oslavách, pokud při nich nejsou porušovány Boží přikázání.

Na svatbě došlo víno. Panna Maria chce uchránit novomanžele před ostudou. Ví, kdo jediný může pomoci. Jde za Ježíšem a oznamuje mu:

Už nemají víno.“

Pán Ježíš odpovídá slovy, kterým moc nerozumíme:

Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“

Nejde o odmítnutí Mariiny prosby. Slovo „žena“ znamená „paní“. Bylo to oslovení pro urozenou ženu. Pán Ježíš svými slovy naznačuje, že Panna Maria svou prosbou na něho činí nátlak, který je mu milý. Pro tento Mariin nátlak udělá svůj první zázrak už nyní.

Tady vidíme Mariinu mateřskou moc nad Ježíšovým Srdcem. Panna Maria svému Synu plně důvěřuje. Zná jeho lásku k člověku, proto nepochybuje, že její Syn pomůže novomanželům v této těžké situaci. Pán Ježíš nemůže odolat prosbě své Matky, jejího nátlaku mateřské lásky. Na její prosbu již nyní učiní svůj první zázrak.

Jak je důležité do svých proseb Bohu zapojit mocnou přímluvu Panny Marie, která má mateřskou moc nad Ježíšovým Srdcem. Nezapomínejme na to, když Pána Ježíše prosíme o věci duchovní, ale i materiální. Panna Maria je citlivá k našim potřebám, ví, co potřebujeme pro život v tomto světě i k dosažení věčného života.

Matka Boží má mateřskou moc nad Ježíšovým Srdcem, a jejímu Synu je to milé.