Lidské konstanty a zdravý rozum

27.10.2018 20:41

27. neděle v mezidobí, cyklus B

 

Podle dnešních liturgických čtení je téma dnešního kázání jasné. Budeme mluvit       o manželství. Život muže a ženy v manželském svazku je projevem Boží vůle, Bůh to tak chce. Pán Ježíš povýšil manželství na svátost. Církevní sňatek nelze rozvést:

A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“

Existují krásná katolická manželství, některá se však rozpadají. Mnozí lidé, kteří spolu žijí, už ani manželství neuzavírají, neboť to už není moderní a finančně by ztratili. A co jim na to říká Bůh, se už nezajímají.

Ale dnes chci mluvit o něčem jiném. Jako v matematice a fyzice existují dané a neproměnné konstanty, tak si dovolím tvrdit, že existují i základní lidské (společenské) konstanty. I ty jsou dané, dané Bohem, a neproměnné. Jaké to jsou?

U člověka existují dvě pohlaví – mužské a ženské, které nelze během života měnit.

Manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy.

Tyto lidské konstanty jsou obsažené v Bibli, hned v první knize Genesis. I Pán Ježíš tuto knihu Starého zákona cituje, když o manželství říká:

Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.“

Pro křesťany by to mělo být jasné.

V úterý 9. října proběhne v Poslanecké sněmovně veřejné slyšení petice, kterou jsme podepisovali. Jde o petici na podporu manželství jako svazku muže a ženy.

Ve stejný den se bude projednávat ještě jedna petice, která prosazuje manželství pro všechny.

Nemýlím se? Nejde spíše o petici na podporu manželství osob stejného pohlaví?

Nemýlím se, neboť stránky, které tuto petici prosazují, píšou o manželství pro všechny.

Děsím se toho „pro všechny“. Kdyby se schválilo manželství pro osoby stejného pohlaví, co bude dál? Manželství pro všechny - tedy i pro 3 lidi? Nebo manželství mezi dospělým a dítětem? V muslimských zemích je to běžné. Nebo manželství mezi člověkem a zvířetem? Proč také ne manželství člověka s postelí? Vždyť s ní tráví každou noc.

Tady se skrývá velké nebezpečí prolomení základní lidské konstanty, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, konstanty určené Bohem, která je v souladu    s lidskou přirozeností. Pokud dojde k prolomení této lidské konstanty, pak je už všechno dovoleno. V lidské společnosti pak zavládne chaos.

Je třeba se hodně modlit na podporu petice, která chce ústavně chránit přirozené manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy. Modlit se za neschválení manželství pro všechny a istanbulské úmluvy, proti které odvážně kázal prof. Petr Piťha v katedrále sv. Víta na slavnost sv. Václava. V kázání pan profesor řekl:

Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině, tj.: otec – muž, matka – žena, děti, tedy děvčátka a chlapci, a prarodiče, vždy muž a žena.“

V dnešní době tedy bojujeme o zachování daných a neproměnných lidských konstant, na kterých stojí lidská civilizace. Modleme se, aby zvítězil zdravý rozum.