Láska do krajnosti

02.01.2020 19:19

Půlnoční 2019

 

Dnešní noc je nocí velké radosti. Svatý Pavel píše ve svém listě Titovi:

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.“

Prorok Izaiáš předpovídá osm století před narozením Krista narození dítěte, které je označeno božskými tituly:

Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje.“

A v evangeliu andělé zvěstují naplnění Izaiášova proroctví:

Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.“

Máme se radovat, že se nám všem narodil Spasitel – Kristus Pán. V Kristu se Bůh stal člověkem, aby přebýval mezi lidmi. Na Ježíši Kristu mohli jeho současníci poznat, jak je Bůh miluje. Ježíš se nenarodil jen proto, abychom jeho narození s radostí slavili. Po Vánocích následují Velikonoce. Ježíš přišel na svět, aby zemřel za naše hříchy na kříži a tím nám otevřel cestu do nebe, které jsme vinou Adama a Evy ztratili. Ježíš nám ukázal v čem spočívá opravdová láska – v oběti pro druhé.

Origenes napsal tuto myšlenku:

Co ti prospívá, jestli Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?“

Je krásné s rodinou radostně oslavit Kristovo narození, ale to nestačí. Kristus chce přijít do duše (srdce) každého z nás. Je třeba otevřít srdce touhou. Pokud necháme své srdce zavřené jako byly zavřené dveře zájezdního útulku, Ježíš do něho nepřijde.

A také je třeba napodobovat Ježíšovu lásku, která spočívá v oběti pro druhé. Neboť, kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.

Řeknu vám dva skutečné příběhy opravdové lásky dvou otců. Mají společné místo – Fakultní nemocnici v Ostravě.

Je to již přes 18 let, kdy jsem v kapli této nemocnice křtil několikadenní miminko, které mělo nějaký problém s ledvinami. Z dítěte vyrostl mladý muž, ale zdravotní stav se zhoršoval. Ukázalo se, že je nutná transplantace ledviny. Čas ubíhal, vhodný dárce se stále nemohl najít. Až se jednoho dne otec nemocného syna rozhodl, že mu daruje vlastní ledvinu. Lékaři vzali otci ledvinu a dali ji jeho synu. Otce dal kus sebe, aby mohl jeho syn žít.

Druhý příběh se stal před čtrnácti dny. Šílený střelec v čekárně nemocnice zastřelil sedm lidí. Jeden ze zastřelených byl muž, který svým tělem chránil svou dceru. Otec obětoval svůj život, aby zachránil svou dceru.

Ježíš o takové lásce prohlásil:

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“

Věřím, že oběma otcům tyto skutky dokonalé lásky otevřely nebe.

Otevřme tedy svá srdce Kristu touhou a usilujme o lásku, která je pro druhé schopná oběti, třeba i té nejvyšší.

Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.