Kázání k poutníkům z Německa 30.7. 2019

06.08.2019 20:58

 

 

 

Přijeli jste do České republiky, konkrétně zde na Jesenicko, do kraje, kde jste se narodili nebo se narodili vaši předkové. Pro život člověka je důležité objevovat své kořeny. Každý z nás nese něco ze svých předků.

Lidi může rozdělovat mnoho věcí, ale křesťany sjednocuje víra v Ježíše Krista. Jsme součástí Církve, celosvětové Unie, která je zde 2000 let a bude zde až do konce světa. Je tedy více toho, co nás sjednocuje, než toho, co nás rozděluje.

Hlavním přikázáním je láska, která spojuje nejen lidi, ale také národy. V minulém století před druhou světovou válkou a po ní, se zde staly zlé věci. Tímto zlem je zdejší kraj dodnes poznamenán.

My, křesťané, můžeme tomuto kraji pomoci. Čím? Tím, že budeme konat pokání za viny svých předků. Každý národ by měl před Bohem upřímně viny svých předků vyznat a konat za ně pokání. Nehledat vinu na druhém, ale hledat svou vinu, vinu svých předků. Na Božím soudu se také přece budeme zodpovídat za své hříchy, ne za hříchy jiných lidí. To by tomuto kraji hodně prospělo.

Dalším postojem křesťanů je odpuštění. Bez odpuštění není smíření.

Minulost můžeme odevzdat jen do Božího milosrdenství. Je důležité žít v přítomnosti. Budovat most, který by překlenul propast našich vin. Varovat se toho, aby náprava starých křivd nezpůsobila křivdy nové.

Přeji vám, abyste byli úspěšní v objevování svých kořenů a cítili se u nás jako doma.