Jen čísté srdce vidí Boha

04.11.2013 22:10

Dušičky 2013

 

Dnes si připomínáme duše věrných zemřelých, které v očistci čekají na to, až budou připravené vejít do nebeské slávy. Blažené patření na Boha je cíl života člověka. Duše v očistci již plně pochopily Ježíšovo blahoslavenství:

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“

Patření na Boha činí člověka šťastným. Boha je možné vidět v nebi, ale už zde na zemi ho můžeme vidět částečně.

Musíme však mít čisté srdce. Čím je naše srdce čistější, tím více vnímáme ve svém životě Boží přítomnost. Platí i opak. Nečísté srdce nás činí necitlivými na Boží přítomnost. V listě Titovi čteme (Tit 1,15):

Čistým je všechno čisté.“

Zlo kolem nás existuje, útočí na nás, ale my jsme vůči němu svobodní, nezávislí.

Čisté srdce je otevřené k Bohu, nečisté je zahleděné do sebe, na svou bídu.

Jak je chápána čistota v Písmu svatém?

  • přímost (pravdivost, upřímnost) - chci to, co chce Bůh

  • jednota – nejsme vnitřně rozděleni, naše srdce je zceleno Boží láskou

  • jednoduchost – nejsme komplikovaní, ale jsme prostí a DŮVĚŘUJÍCÍ

  • úcta – k tělu i duši druhého člověka; nevlastním druhého, nečiním si z něho nástroj k uspokojování svých potřeb

 

Nečisté srdce je rozdělené mezi Boha a modly. Velkým problémem v duchovním životě je nerozhodnost. Nejsme opravdu rozhodnuti jen pro Boha. Katolík sice chodí do kostela, ale také chodí k jasnovidci, léčiteli, na jógu, východní bojové umění, atd.

Chceme-li mít čisté srdce, musíme se pro Boha doopravdy rozhodnout. Odmítnout modlu v jakékoli podobě. A toto rozhodnutí třeba obnovovat každé ráno.

Jak by duše v očistci chtěly napravit, co zameškaly! Kdyby se mohly vrátit do pozemského života, jak by usilovaly o čistotu srdce! Nemohou, ale my ano.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“