Jednejme prozíravě

26.09.2013 17:49

25. neděle v mezidobí, cyklus C

 

16. kapitola Lukášova evangelia hovoří o vztahu mezi pozemským majetkem a osudem člověka na věčnosti.

V podobenství o nepoctivém správci nám Pán Ježíš nedává za vzor nepoctivce.

Nepoctivý správce má být pro nás vzorem jen v tom, jak moudře a prozíravě jednal vzhledem k nejisté budoucnosti. Nepoctivý správce je nařčen ze zpronevěry majetku svého pána. Brzy ztratí svou práci, jeho budoucnost je ohrožena. Co bude dělat, když nic jiného neumí?

Jedná prozíravě. Volá si dlužníky svého pána a snižuje jim jejich dluhy. Tím si ziskává přátele pro nejistou budoucnost. Snad ho pak přijmou do svého domu, až se ocitne na ulici.

Pán Ježíš chválí tohoto správce, jak dokáže využít majetku k zajištění nejisté budoucnosti. Jako jsou prozíravé děti tohoto světa s ohledem na nejistou budoucnost, tak mají být prozíravé děti světla, křesťané, s ohledem na VĚČNOST.

Svou moudrost a prozíravost mají křesťané projevovat v užívání mamonu, pozemských statků. Proč je mamon nespravedlivý?

Tady nejde o to, že by mohl být nespravedlivě získán. Mamon je nespravedlivý i proto, že jsou pozemské statky mezi lidmi nespravedlivě rozděleny. Tato nespravedlnost je mezi občany jednoho národa i mezi národy (bohatý sever proti chudému jihu). Žijeme v blahobytu na úkor chudých zemí.

Tím, že tento nespravedlivý mamon dáváme chudým a potřebným, proměňujeme ho v nepomíjející poklady v nebi. Přijímá je Bůh, získáváme si Boha za přítele. Mamonem si tak otevíráme brány věčného života v nebi a zajišťujeme si šťastnou budoucnost. To je smysl dnešního podobenství.

Prozíravým jednáním se svým majetkem si zajišťujeme šťastnou budoucnost.

Jistě, spása je především dílem Boží milosti, ale musíme i my pro svou spásu něco dělat a obětovat.

I my jednou uslyšíme z Božích úst slova:

Slož účty ze svého života. Už dále správcem nebudeš. Už nebudeš dál žít.“

Pak už bude pozdě něco dělat.

Všimněme si lidí tohoto světa, třeba podnikatelů. Co jsou schopni obětovat pro věci tohoto světa. Nebo sportovci, jak jsou shopni na sobě pracovat, aby dosáhli co nejlepšího výsledku.

A my, křesťané, kterým je nabízen život věčný, hodnoty duchovní, pro svou nesmrtelnou duši často neděláme skoro nic. Na věčnost zapomínáme.

Využívejme tedy času, kdy máme život ve svém správcovství.

Využívejme nespravedlivého mamonu k prokazování dobra, aby nám jednou mohly být svěřeny poklady věčného života v nebi.

Mysleme ve s vém životě více na budoucnost, která nás čeká, a žijme svůj život prozíravě.