Jděme za svým Pastýřem

27.05.2014 21:06


4. neděle velikonoční, cyklus A
  Dnešní neděle se nazývá nedělí Dobrého Pastýře, neboť sám Pán o sobě řekl:

  "Já jsem dobrý pastýř."

 Písmo svaté chápe pastýře jako vůdce a společníka. Pastýř vede stádo na pastvu, brání ho proti šelmám. Jako společník své ovce miluje, stará se o ně. Jeho autorita spočívá na obětavosti a lásce.

 Biblickou představu o dobrém pastýři naplnil Ježíš Kristus. On nás vede do nebeského ovčince. On je naším společníkem. Obětoval za nás svůj život, abychom byli vysvobozeni ze smrti a získali život věčný. Ježíš své ovce miluje. Zná je, nejen podle jména, ale má ke každé ovci, ke každému z nás, osobní vztah.

 Dnes máme rozjímat o lásce Ježíše Krista, Dobrého Pastýře a strážce našich duší.

  On nás vede na dobrou pastvu, na věčnou pastvu, kde budeme v lásce požívat Boha a radovat se ze společenství bratří a sester Božího stádce. Ježíš se nám dává za pokrm, abychom měli sílu jít za ním a dokázali odolávat útokům vlků, kteří nás chtějí od pastýře odehnat a zahubit. Ježíš nás miluje, zná náš stav i naše potřeby, má soucit s našimi slabostmi, odpouští nám, raduje se, když jdeme věrně za ním.

  Ježíš je jediný Pastýř své Církve. Přesto svěřuje své ovce lidským pastýřům - biskupům a kněžím, aby hlásali Božím ovečkám lásku Boží, aby stádce chránili proti vlkům, falešným učitelům, kteří je svádějí k bludům a nabízejí jiného Spasitele než Ježíše. Lidští pastýři nejsou majitelé svěřených ovcí. Ty patří Ježíši, Dobrému Pastýři.

  Lidští pastýři jsou jen lidé. Proto je nutné se za ně modlit, aby usilovali o svatost, a tak co nejlépe světu zjevovali Boží lásku.

  Třeba také prosit za nová kněžská a řeholní povolání. Tato povolání jsou Božím darem, Bůh si sám povolává, koho chce. Je třeba také prosit, aby mladí lidé toto Boží volání nepřeslechli a měli sílu na něho odpovědět.

  A jak mají žít ovce Ježíšova stáda? O tom jsme slyšeli v evangeliu:

  "Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou."

  Máme znát hlas svého Pána, mít k němu živý vztah. Máme svého Pastýře milovat. Láska k Ježíši je pouto, které křesťany váže ke svému Pánu i k sobě navzájem.

  Kdo Ježíše miluje, jde za hlasem jeho učení. Je hluchý k hlasům cizích, kteří by rádi odvedli ovce od Pastýře a ovce stáda mezi sebou rozeštvali. 

  Jděme za svým pastýřem Ježíšem Kristem, jděme i za  těmi pastýři, kteří mu, i přes své slabosti, věrně slouží. Ať nás nic  neodvede z cesty do nebeského ovčince.