Jak vytvářet šťastnou rodinu

31.12.2013 09:49
 

 

Svátek Svaté Rodiny, cyklus A


 

Svatá Rodina – Ježíš, Maria a Josef, jsou zajisté vzorem pro všechny křesťanské rodiny, vzorem nedostižitelným. To by nás však nemělo vést k rezignaci. Stačí, když se k tomuto vzoru alespoň co nejvíce přibližíme.

Svatý Pavel v listě Kolosanům píše (Kol 3,14):

A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.“

I v rodině je nade všechno láska, která rodinu sjednocuje. Ve Svaté Rodině probíhal koloběh lásky. Ježíš miloval svou Matku i svého pěstouna. Maria milovala Ježíše i manžela, stejně členy rodiny miloval i Josef. Na lásce stojí celá rodina.

Vzájemná láska je to nejcennější, co rodina má. Láska v rodině nemůže spočívat jen v pocitech, které časem vyprchají. Skutečná láska spočívá ve vůli. Mít rád znamená: chci dobro milovaného, chci, aby ten druhý byl šťastný. Tím, že dělám šťastným druhého, jsem sám šťastný. Milující člověk nemyslí jen na sebe. Štastná rodina je ta, kde se její členové navzájem milují, tzn. snaží se, aby ti druzí byli šťastní.

Milovat jen z vlastních lidských sil je těžké. Ale křesťané čerpají sílu z lásky Boží. Ten, který miluje své bližní v síle Boží lásky, dokáže pro druhé dělat velké věci.

K lásce patří důležitá schopnost odpouštět (Kol 3,13):

Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpuštějte i vy.“

Nejsme zatím světci, jsme hříšníci. Potřebujeme si navzájem odpouštět, neboť také nám odpouští Bůh, když konáme pokání.

Vedle lásky je dalším důležitým předpokladem harmonické rodiny to, aby manželé respektovali roli svého protějšku a žili svou roli. Manželé mají žít svou mužskou roli, manželky svou ženskou roli.

Muž má být hlavou rodiny. V listě Kolosanům čteme (Kol 3,18):

Vy, ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky.“

Mnohým ženám, zvláště feministkám, se tato slova svatého Pavla nelíbí. Být hlavou rodiny však klade povinnosti především na samotné muže. Muž - otec má být schopný se své rodiny zastat. Má být schopen svou rodinu vést, starat se o vnější záležitosti rodiny. Má být sám přirozenou autoritou, o kterou se může rodina opřít.

Pokud je muž slaboch, o nic se nestará, pak musí roli hlavy rodiny převzít manželka. To, že mají být ženy svému muži podřízeny znamená, že mají ctít jeho autoritu a roli hlavy rodiny. Krásným příkladem hlavy rodiny je svatý Josef. I Panna Maria, nejdokonalejší žena, ctila autoritu svého manžela.

A jaká je úloha ženy - matky v rodině?

Žena má být srdcem rodiny. Jako srdce čerpá do těla krev s živinami, tak má žena a matka čerpat do své rodiny lásku, pokoj a smíření.

Žena vytváří domov, místo, kde se všichni cítí doma. Však se také říká, že komu umře matka, ztrácí domov. Už nemá kam se vracet, zvláště když je sám. Ženu v roli srdce rodiny nemůže nikdo zastoupit. Děsím se toho, co vyroste z dětí, které dostanou k adopci dva homosexuálové nebo dvě lesby.

A nakonec povinností dětí (Kol 3,20):

Vy děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů.“

I Pán Ježíš, vtělený Bůh, své rodiče jako dítě poslouchal. Poslušnost dětí však klade požadavky hlavně na rodiče. Musí si na děti najít čas, aby je vychovávali, aby měli cíl výchovy.

Cílem života je nebe. Výchova dětí musí být tomuto cíli podřízena. Proto je nutná výchova náboženská. Děti mají právo na svých rodičích vidět, že jsou věřící. Musí poznat proč mají věřit, co víra člověku dává.

Nenahraditelná je společná modlitba v rodině. Rodina, která se modlí, přetrvá i ty největší krize a problémy. Děti mají své rodiče ctít a milovat po celý život a ve stáří se o ně náležitě postarat.

Svatá Rodina je velkým vzorem i výzvou křesťanským rodinám.

Věřte, že i ve vaší rodině se může mnohé změnit, budete-li všichni chtít.