Evropské unii vládnou maškary

30.11.2013 19:12
 

 

Není to tak dlouho, kdy bývalý prezident Václav Klaus přijal ve Washingtonu Truman – Reaganovu medaili svobody. Tato událost by asi zůstala v předvolebním čase zapomenuta, kdyby se neozvala hysterická reakce havlistů. Není divu, že havlisté nemohou přenést přes srdce, že americká nadace udělila panu Klausovi stejnou cenu, jakou dostal i jejich „guru“ Václav Havel.

Reakce havlistů je trapná, nemá význam se jí dále zabývat. Avšak velmi doporučuji k přečtení projev pana Klause při přebírání této medaile:

https://www.institutvk.cz/ostatni-texty/vystoupeni-pri-prebirani-truman-reaganovy-medaile-svobody

V tomto projevu bývalý prezident Klaus varuje před „komunismem v nových převlecích“. Tyto převleky jsou „elegantní a barevné, že zakrývají jejich skutečný obsah“.

Je to jako na maškarním bále. Lidé se obléknou do různých kostýmů, na tvář si dají masky, aby nebylo poznat, kdo je v převleku ukrytý. Také novodobí komunisté se maskují různými převleky. Navenek vypadají jako demokraté, ale pod převlekem to jsou komunisti jak poleno. Nemyslím nyní členy KSČM, neboť ti své komunistické přesvědčení nemaskují. Alespoň to jim slouží ke cti.

Pan Klaus obdržel medaili za to, že ukazuje na nebezpečí novodobého komunismu, který se ukrývá pod pláštěm demokracie a svobody. Proti takovému komunismu je třeba bojovat. Je zřejmé, že tito komunisté v nových převlecích budou kandidovat i v našich předčasných volbách. Na kandidátce KSČM jich moc nenajdeme.

Pan Klaus ve svém projevu odhaluje několik projevů komunismu v převlecích.

Pro křesťany je důležitý třetí projev – morální relativismus.

Mons. Dominique Mamberti, který byl za papeže Benedikta XVI. sekretářem Svatého stolce pro vztahy se státy, tedy něco jako ministr zahraničí, napsal:

Existuje tu reálné riziko, že morální relativismus, který se prosazuje jako nová společenská forma, podlomí základy individuální svobody svědomí a vyznání. Církev chce tuto svobodu jedince hájit za každých okolností, i navzdory diktatuře relativismu.“

Celý článek:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17710

Tedy i Církev si uvědomuje nebezpečí morálního relativismu, který ohrožuje nejen další vývoj celé lidské společnosti, ale je také ohrožením pro individuální svobodu svědomí a vyznání.

Morální relativismus popírá objektivní mravní normy, které jsou pro křesťany neměnné. Tedy odmítá neměnnost přirozeného mravního zákona a Bohem zjevených mravních zákonů (Desatero). Mravní hodnoty i normy jsou podle morálního relativismu závislé na době, kultuře i osobnosti člověka. Tedy člověk si sám stanovuje mravní hodnoty a normy.

Dobré tedy není již to, co nám jako dobro představuje Bůh, ale to, co považuje za dobré člověk (mínění většiny).

Zhoubnost morálního relativismu vidíme ve Francii, kde došlo k zrovnoprávnění sňatků homosexuálů se sňatky heterosexuálů. Tyto sňatky mohou páry stejného pohlaví uzavírat ve Francii od letošního května. Je jasné, že se mnoho francouzských starostů, kteří přijetím funkce neodložili své křesťanské zásady, proti tomuto zákonu ozvalo. Z důvodu svého svědomí odmítli páry stejného pohlaví oddávat, neboť tento zákon je neslučitelný s Božími přikázáními.

Včera (18.10.) se v našem tisku objevila zpráva, že Ústavní rada Francie (něco jako náš Ustavní soud) prohlásila, že starostové nemohou odmítnout oddat páry stejného pohlaví s odvoláním na své svědomí.

Tedy tento zvrácený zákon, produkt morálního relativismu, z dílny komunistů v převlecích (zástěrách), stojí podle Ústavní rady nad lidským svědomím a náboženským cítěním. Starostové Francie jsou státem nuceni jednat proti svému svědomí, tedy těžce hřešit.

Více je třeba poslouchat Boha, než převlečené komunisty. Věřím, že věřící starostové Francie raději opustí funkce, než by se podíleli na zvrácenostech morálního relativismu v podání novodobých komunistů.

Proti těmto komunistům je třeba bojovat. Pokud se toto děje ve Francii, je jen otázkou času,, kdy se něco podobného bude dít i u nás.

A to je jen jeden projev morálního relativismu v Evropské unii.

Evropská unie již není demokratícká, protože v ní nevládnou demokraté, kteří ctí svědomí člověka, ale komunisté v různých převlecích, kterými chtějí zmást občany zemí Evropské unie. Evropské unii vládnou maškary.

V komentáři „Co s komunisty?“ jsem napsal o původu komunismu:

Otcem komunismu je ten, kterého Bible nazývá otcem lži.“

A to nejen komunismu, kteří mohli mnozí z nás zažít na vlastní kůži, ale i novodobého komunismu, který bují v Evropské unii.

Postoj křesťana k dnešní Evropské unii je pro mě jasný. Dnes již nastačí být eurorealistou (euroskeptikem), dnes je třeba být antiunionistou.

Základy, na kterých stoji komunismus, jsou špatné. Komunismus nelze reformovat v podobu, která by byla v souladu s křesťanskými hodnotami. Proto nelze reformovat ani dnešní Evropskou unií. Je třeba odejít, dokud to ještě jde.