Bůh i svatí po nás touží

14.11.2020 18:54

Slavnost Všech svatých 2020

 

Dnes si připomínáme naše bratry a sestry, kteří jsou v nebi a vidí Boha tváří v tvář. Zatím jen v nesmrtelné duši, pak i v oslaveném těle.

Tito svatí se nejen v nebi radují, ale také nám pomáhají na našem pozemském putování svou přímluvou. Je krásné mít přátele v nebi. Přátele, kteří nás mají rádi, nikdy nás nezklamou, kteří nesmírně touží po tom, abychom se i my do nebe dostali.

Svatí se vírou a křtem stali Božími dětmi. Božími děti jsme se stali i my. Bůh nás přijal za vlastní a chce nás přetvářet k Boží podobě. Svatí jsou Bohu podobní, nejvíce se Bohu podobá Panna Maria. Máme se stát Bohu podobnými láskou. K lásce nás mají vychovávat i blahoslavenství z dnešního evangelia.

Boží dítě nežije jen pro sebe, ale žije i pro druhé. Má srdce otevřené Bohu i lidem. Duch Svatý nás sám přetváří k Boží podobě, k plnosti Božího dětství. Zde na zemi prožíváme boje, v nebi již bude odpočinutí a spočinutí v Boží lásce. Abychom dosáhli patření na Boha, musíme zde na zemi na sobě hodně pracovat:

"Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé, Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je."

Bůh po nás touží, chce nás mít v nebi. Touží po nás svatí, kteří již prožívají nebeskou slávu. Kéž bychom po nebi toužili i my.

Biskup a mučedník sv. Cyprián napsal o nebi tato slova:

"Je tam slavný sbor apoštolů, plesá tam množství proroků, je tam nesčetný zástup mučedníků ozdobených slávou, zápasy i utrpením a korunou vítězství, své vítězství tam slaví i panny, které svou zdrženlivostí zkrotily žádostivost těla a přirozenosti, jsou tam odměněni milosrdní, kteří konali skutky spravedlnosti, kteří sytili a štědře obdarovávali chudé a kteří podle rady Páně proměnili pozemský majetek v nebeské poklady. Milovaní bratři, spěchejme dychtivě za nimi. Ať Bůh vidí, jaké je naše smýšlení, ať Kristus shlédne na naše odhodlání a víru, neboť vznešenějšími dary své lásky odmění ty, kdo po něm budou více toužit."