Boží milosrdenství vítězí nad hříchem

17.09.2013 10:42

24. neděle v mezidobí, cyklus C

 

V kázání o pekle jsem se snažil lidským způsobem (jinak to ani nejde) naznačit, co asi prožívá Boží láska k člověku, který až do konce života odmítá konat pokání.

Dnešní čtení jsou oslavou Božího milosrdenství i chválou hříšníků, kteří se obrátili k Bohu a změnili svůj život. V druhém čtení je to apoštol Pavel, který byl před obrácením „rouhač, pronásledovatel a násilník“. Po té, když uvěřil v Krista, stal se jeho největším hlasatelem. Svatý Pavel nám předal spolehlivou nauku:

Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky.“

Evangelium nám zachycuje radost Boží lásky nad hříšníkem, který záchranu přijímá:

Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.“

Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila,“

A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen.“

Jakou radost děláme Bohu, když se s k Němu s kajícnosti vrátíme!

Jakou radost v srdci cítí hříšník, který se po upřímné svátosti smíření znovu vrací do

 

 

 

 

 

Otcovy náruče!

Nebojme se Boha, bojme se svých hříchů, které nás od Něho vzdalují. Z náruče nebeského Otce nás nikdo nemůže vytrhnout. Jen my sami svými hříchy.

To je první radostné poselství dnešní neděle – celé nebe se raduje z obrácení hříšníka.

V evangeliu si můžeme všimnout další důležíté skutečnosti. Bůh sám hledá hříšníka.

Bůh tedy touží po návratu hříšníka. Nejen na nás čeká, ale také je vůči hříšníkovi aktivní. Jde za ztracenou ovcí, hledá ztracený peníz.

I ten otec v příběhu o marnotratném synu je aktivní. Asi už byl starý, neboť na poli pracoval jen jeho starší syn. Seděl na lavičce u domu a vyhlížel svého ztraceného syna. A když ho spatří, běží mu naproti, ač je špinavý a smrdí po prasetech, objímá ho a líbá.

Když se hříšník upřímně rozhodne vstát a vrátit se k Bohu, je vyhráno. Čeká ho nebeský Otec, objímá ho, ač páchne hříchy. Po upřímném vyznání hříchů přichází odpuštění a obnovení synovské důstojnosti.

Boží milosrdenství je nepochopitelné tak, že může někoho, kdo Boží lásku na sobě nezakusil, i pohoršit.

Bůh má radost z návratu hříšníka, sám se snaží o jeho návrat.

Otcova náruč je připravena obejmout každého hříšníka, který chce změnit svůj život.