Boj o Ukrajinu I

20.03.2014 12:31

 V den, kdy píši tyto řádky, se modlíme za spravedlivý mír na Ukrajině. Abychom se mohli modlit, musíme vědět za co. Musíme, pokud to vůbec objektivně lze, pochopit, co se v této zemi děje. Následující řádky jsou pokusem o objasnění tzv. ukrajinské revoluce. Samozřejmě jde o můj názor, který se snad blíží objektivitě více než to, čím nás zásobuje mainstream, který spíše manipuluje, než informuje. 

 Prezident Ukrajiny nepodepsal asociační dohodu s Evropskou unií. Důvodem  bylo to, že tato dohoda nebyla pro Ukrajinu výhodná. Rusko, pro které je Ukrajina velmi důležitá, nabídlo této zemi půjčku a levný plyn. Toto všechno byly asi důvody pro to, aby asociační dohoda nebyla podepsána.

 Pak vypukly demonstrace. Nejprve jako nesouhlas s nepodepsáním dohody, pak demonstranti požadovali demisi vlády a prezidenta. V řadách demonstrantů se začínají objevovat občané jiných zemí, kteří útočí na ukrajinskou policii. Do vnitřních záležitostí suverenní země se začínají vměšovat USA a některé evropské státy. Na podporu demonstrantů do Kyjeva přijíždí i naši lidskoprávní kašpárci - Karel Schwarzenberg a Michael Kocáb. Politicko - charitativní organizace Člověk v tísní vaří demonstrantům čaj.

 Ukrajinská policie brání přístupu demonstrantů k vládním budovám. Jak lze vidět na videích, s kterými nás mainstream neseznamuje, jsou obětmi spíše policisté než demonstranti. Můžeme vidět, jak policisté vlastními těly brání vstupu demonstrantů k těmto budovám. Policisté jsou biti řetězy, dopadají na ně dlažební kostky a Molotovy koktejly. Ač jsem zvyklý na ledacos, hořící policisté, kteří jsou hašeni svými kolegy, je i pro mne silné kafe. Policii nemůže na provokace demonstrantů odpovědět silou, neboť by se hned ozvali vládcové "demokratických" zemí. Myslím si, že kdyby si američtí demonstranti troufali na svou policii jako demonstranti ukrajinští, tekly by v USA potoky krve.

 Pokud se ukrajinská policie chová tvrdě, lze to přičíst nervovému vypětí, které musí denně prožívat. Mnoho policistů je zraněno. Nejsou to právě oni, kdo jsou obětmi revoluce?

 Myslím si, že na Ukrajině jde o totéž, o co šlo při tzv. arabských revolucích. Jde o státní převrat, odstranění vlád
(na Ukrajině byla demokraticky zvolena), které brání projektu sjednocení Evropy a světa. Brání snahám o vytvoření světové vlády. Do čela  států mají být dosazeni ti, kteří budou tyto snahy podporovat. To je tzv. opozice. V řadách demonstrantů na Ukrajině je mnoho cizinců. I první mrtví demonstranti nejsou Ukrajinci. Trochu mi to připomíná Sýrii. Pochybuji o tom, že mrtvé demonstranty má na svědomí ukrajinská policie. Pro oživení revoluce se lidské oběti hodí. I my jsme měli v roce 1989 "mrtvého" studenta Šmída.

 O co tedy  na Ukrajině jde?

 Představitelé Ukrajiny se rozhodli odložit podpis asociační dohody s Evropskou unii. Byli demokraticky zvoleni a plnili to, na co byli zvoleni - hájili zájmy Ukrajiny. Představitelé EU a USA se rozlobili a zaktivizovali opozici proti ukrajinským politickým představitelům. Použili lidi místní i z ciziny. Do ulic vyšli zmanipulovaní občané, kteří nepochopili, že jsou jen komparzisty, podobně jako jsme jimi byli my, když jsme v roce 1989 zvonili klíči a mysleli si, že děláme revoluci. Hlavní herci jsou jiní a jinde. Ty na kyjevském náměstí stěží najdeme.

 Jak to všechno skončí? Dobře nebo špatně. V prvním případě ukrajinští občané prohlédnou, že nejde o ně ani o demokracii, ale spíše o jejich bohatství. Prohlédnou, že členství v EU jim nepřinese ráj na zemi, ale spíše opak. I nám před referendem o vstupu do EU mnohé slibovali, ale víme, že Evropská unie je dnes v těžké krizi morální a ekonomické. Pokud se Ukrajinci postaví na stranu svého prezidenta a své policie, může se v zemi obnovit pořádek.

 Pokud se nechají zmanipulovat, čeká zemi rozvrat a chaos, jak  to vidíme v zemích, do kterých západní mocnosti vyvezly "demokracii" (Libye, Sýrie). Koncem bude pravděpodobně rozdělení Ukrajiny, kdy západní část se stane protektorátem Svazu evropských socialistických republik, východní část se stane protektorátem Ruska.

Zač se tedy modlit?

 Budu se modlit za  prohlédnutí občanů Ukrajiny, aby se nepodíleli na hře, která se s nimi hraje. Za vládní představitelé Ukrajiny, aby se moudře rozhodovali v této pro ně velmi těžké situaci. Budu se modlit za zraněné policisty, kteří s nasazením života brání vypuknutí anarchie.

 Budu se modlit za Ukrajinu, aby zůstala věrná Kristu. Aby byla uchráněna mravního zla, které se šíří v Evropské unii, kdy jsou napadány základní lidské hodnoty jako je rodina a manželství, kdy jsou násilím odebírány děti rodičům, neboť jsou považovány za majetek  státu.

 To je můj názor. Snad mám na něho ještě právo.26.1.2014