Kniha návštěv

Díky

Datum: 16.03.2016 | Vložil: Ivo

Otče Jiří. Jak nám připomínáš: Hledejte Boží království a vše ostatní vám bude přidáno.

Prague Pride

Datum: 17.08.2015 | Vložil: Petr

Jiří, napsal jsi to velmi dobře!

Re: Prague Pride

Datum: 17.08.2015 | Vložil: otec Jiří

Děkuji.

blahopřání k svátku

Datum: 24.04.2015 | Vložil: Anna Stříbná, Hněvošice- Silheřovice - P. mgr. ing. Jiří Urbánek

Milý otče Jiří, dovoluji si Vám popřát k dnešnímu svátku s přáním hojnosti Božího požehnání, síly, Darů Ducha sv., zdraví a všeho dobra. Jsem babička Adama-Jiřího ze Silheřovic, kterého jste křtil jako moc nemocné miminko s hadičkami v nemocnici v Ostravě Porubě. Moc se modlím ke sv. Jiřímu o jeho zdraví a děkuji za dosavadní vyslyšené prosby za Adama.

Re: blahopřání k svátku

Datum: 24.04.2015 | Vložil: otec Jiří

Moc děkuji za přání, že jste si na mě vzpomněla.
Pozdravujte Adama Jiřího, kterému tímto také přeji ke svátku Boží požehnání a zdraví.

Narozeniny

Datum: 12.03.2015 | Vložil: farníci

Velké blahopřání a modlitby za zdraví a Boží požehnání k Vašemu kulatému výročí přejí a vyprošují vděční farníci.

Ukrajina

Datum: 27.12.2014 | Vložil: Marek

Dobrý den otče,
plně s vámi souhlasím, ohledně vašich článků o Ukrajině, jsem rád, že jsou tu ještě nějací kněží, kteří nečtou jen Novinky.cz a nesledují sledují ČT, ale hledáte informace i jinde.

změna faraře v Mikulovicich

Datum: 14.09.2014 | Vložil: Brajan

Kdy bude změna faráře v Mikulovicích. Přece si zasloužíme dobrého faráře a ne kněze co podporuje ukrajinskou církev a Dohnala.

Re: změna faraře v Mikulovicich

Datum: 14.12.2014 | Vložil: Anonym

Otec Jiří je jeden z nejpoctivějších farářů, které znám a u kterého jsem si jist, že se modlí a své kněžství žije naplno. Úlohu kněze plní s velkým nasazením, o čemž svědčí to, že téměř každý den slouží pro lidi z farnosti mši a dává potřebné svátosti - od toho tady především kněz má být. Dále pak málokterý farář má pořádek v ekonomických věcech jako právě otec Jiří, což se projevuje na tom, že se mohou konat pravidelné a důležité opravy kostelů atd... I když mnozí nemusí souhlasit s názory svého kněze, není to důvod k tomu, aby ho odsoudili a psali komentáře typu ''změna faráře''... Buďme rádi za to, že máme blízko kněze (protože to není samozřejmost), navíc opravdu dobrého a poctivého (a to už není vůbec samozřejmost). Pokud si toto pisatel komentáře neuvědomuje, pak žije svou víru velmi plytce (a to, prosím, neberte jako útok, pouze jako zamyšlení). Doufám, že nikoho tímto příspěvkem nepobouřím, jediné o co se snažím je ospravedlnění otce Jiřího, kterého si vážím a jeho život z víry mi bude vždycky více než názory na světové dění. Přeji vám požehnaný advent. A radujte se!

Evropské unii vládnou................

Datum: 19.10.2013 | Vložil: Václav Dvořák st.

Vážený otče, na Vaše doporučení jsem si přečetl zmiňovaný článek a ještě články související . T. zv. „hysterické reakce havlistů“ vyvolaly zajímavých „několik slov“ býv. prezidenta Klause, která jasně a již po několikrát dokazují, že tento člověk je nenapravitelně sebestředný, od kterého nelze nic jiného očekávat, než stále se opakující výlevy absolutní zahleděnosti do sebe, tedy pýchy. Těžko uvěřit, že by dnes někdo z křesťanů a ještě z katolíků mohl volit stranu, které tento člověk vyslovil podporu. Když mírně parafrázuji zmíněného býv. prezidenta, tak nám říká asi toto : „Jen já, Klaus (a snad ještě p. Bobošíková) jsem všechno o komunizmu bývalém, současném i budoucím pochopil, zatímco oni, zjevní odpůrci komunizmu, nepochopili ani starý komunizmus, který jsem já, Klaus, odhalil již dávno před nimi.“
Dnes je pro mne Klaus s p. Bobošíkou jen zarytým odpůrcem EU, který a s ním i někteří katolíci tvrdošíjně zakrývají, že je povinností křesťanů usilovat o nápravu škod, které byly do EU zavlečeny neznabohy v parlamentu EU. Je mně nepochopitelné, že na těchto jinak velmi pěkných stránkách se setkávám s nezakrytou podporou strany, která euroskepticizmus má jako vlajkovou loď a vějičku pro voliče k získání osobní popularity a postavení jejich protagonistů. A to i navzdory doporučení těch, kteří jsou našimi církevními představiteli. Václ.19.10.2013

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek