Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

 

 

Doporučuji stránky Duchovní boj od P. Antonína Příkaského, OCarm:

www.duchovniboj.cz/

 

18. neděle v mezidobí, cyklus C

 

Svatý Pavel v listě Kolosanům nás vybízí:

Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.“

Žijeme v tomto pomíjivém světě, ale nemáme žít pro tento svět, ale pro našeho Boha. Můžeme mít majetek, ale naším největším bohatstvím má být Bůh.

Pán Ježíš varuje před chamtivostí. Chamtivost je závislost na majetku a penězích. Chamtivec nemá pořád dost, chce stále více. Je jako narkoman, který k pocitu štěstí potřebuje stále větší dávku drogy. Pocit štěstí je jen chvilkový. I chamtivec se raduje z nové věci jen chvilku. Pak zase hledá něco nového.

Chamtivost ukazuje na vnitřní prázdnotu člověka, kterou se snaží naplnit věcmi tohoto světa. Ale prázdnotu lidského srdce může naplnit jen Bůh. Proto platí:

Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.“

Pán Ježíš v evangeliu nejen varuje před chamtivostí, ale ukazuje nám, o jaké bohatství máme usilovat:

Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“

Máme být bohatí před Bohem. Být bohatým před Bohem znamená nehromadit pro sebe, ale pro druhé, pro potřebné. Lékem na chamtivost je štědrost, ochota podělit se.

Tím, že dáváme ze svého majetku potřebným, shromažďujeme si poklad v nebi. Jsme bohatí před Bohem (Mt 6,20):

Shromažďujte si poklady v nebi, kde neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou.“

Čím více se ochuzujeme dáváním, tím více se stáváme bohatými před Bohem.

Zatímco závislost na majetku nás zotročuje, závislost na Bohu nás činí vnitřně svobodnými. Nejvíce svobodným byl svatý František. Také nezapomeňme na chudou vdovu z evangelia.

Varujme se chamtivosti, která je modloslužbou. Uzdravujme závislost na majetku štědrostí. Štědrostí se sice ochuzujeme o hmotné statky, ale před Bohem bohatneme.