Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

 

Zamyšlení pro věřící:

Bratři  a sestry,
 
nelíbí se mi, že KDU-ČSL podporuje akce Milionu chvilek. Tyto akce jsou plné emocí, chybí jim rozum. Na stránkách Milionu chvilek je pět požadavků. Posledním z nich je demise předsedy vlády.
Babišovo ANO zvítězilo ve volbách, proto vládne. Bez ANO by se nevytvořila žádná funkční vláda. Kdyby A. Babiš podal demisi, stejně by vládu v zákulisí řídil. Kdyby odešel z vrcholné politiky, mohl by se věnovat firmě a nerušeně přijímat dotace. Toto demonstranti chtějí?
Jediný logický závěr vidím v požadavku předčasných voleb. To by měli demonstranti požadovat. Poslanci, kteří se demonstrací zúčastní, by měli o to ve sněmovně usilovat, místo zbytečného hlasování o důvěře vládě.
 
A. Babiš se má zbavit médií. Pokud jich nabyl v rozporu s českými zákony, tak určitě. Pokud je vlastní legálně, tak je tento požadavek divný.
 
Požadavky č. 2. a 3. jsou také podivné. Proč by firma, která řádně platí daně, neměla přijímat dotace a státní zakázky? To budeme diskriminovat firmu jen proto, že její bývalý šéf vstoupil do politiky?
Co se týče neprávem obdržených dotací z EU: pokud se skutečně dokáže, že byly obdrženy neprávem, pak by se měly samozřejmě vrátit. Ale o tom musí rozhodnout někdo jiný než dav na ulici. Doufám, že si účastnící demonstrací audit aspoň přečetli.
 
První požadavek - demise M. Benešové jako pojistka nezávislosti justice. V čem paní Benešová ohrožuje nezávislost justice? Na stránkách Milionu chvilek o tom nepíšou. Snad proto, že se kamarádí s prezidentem Zemanem, kterého "chvilkaři" také nemusí.
Podporovat akce, které staví na emocích a ne na rozumu, se mi jeví nemoudré. Navíc je stavěno na emocích negativních, které mohou přerůst v násilí. 
 
Rozuměl bych demonstrantům, kdyby žádali předčasné volby. Takto jejich demonstracím nerozumím a také je nepodporuji.
 
P. Jiří Urbánek

 

 

Petice na podporu manželství:

podporamanzelstvi.cz/wordpress/

 

Doporučuji stránky Duchovní boj od P. Antonína Příkaského, OCarm:

www.duchovniboj.cz/

Slavnost Seslání Ducha Svatého, cyklus C

 

Ve Skutcích apoštolů jsme slyšeli o třech projevech seslání Ducha Svatého. Prvním byl hukot z nebe, který byl podobný větru. Vítr je symbolem Ducha Svatého. Pán Ježíš řekl Nikodémovi (Jan 3,8):

Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Duch Svatý je ve svém působení svobodný a nezávislý, dává člověku dary, jak sám chce. Jako nevidíme vítr, ale cítíme jeho vanutí, nevidíme ani Ducha Svatého, ale vnímáme jeho účinky na člověka.

Dalším projevem Ducha Svatého byly ohnivé jazyky, které spočinuly na apoštolech. Oheň čistí a hřeje. Duch Svatý čistí a uzdravuje duši člověka, vlévá do jeho srdce lásku k Bohu a bližnímu.

A konečně apoštolové začali mluvit cizími jazyky, takže jim mohli rozumět poutníci z mnoha zemí. Duch Svatý působí, že si lidé rozumí. Duch svatý působí jednotu. Člověk, který se otevře Duchu Svatému, sjednocuje se s Bohem. Duch svatý je „duší naší duše“, dává naší duši účast na Božím životě. A protože v duši bližního působí stejný Duch Svatý, sjednocuje také lidi navzájem. V Duchu Svatém se sjednocujeme s Bohem a lidmi. Křesťan bez Ducha Svatého je jako ryba bez vody. Bez Ducha Svatého a jeho milostí nemůžeme dosáhnout nebe.

Když tedy Ducha Svatého tolik potřebujeme, co máme dělat, aby vstoupil do naší duše? Na tuto otázku nám odpoví sám Pán, který mluvil k mystičce sv. Brigitě Švédské o seslání Ducha Svatého na apoštoly. Pán Ježíš Brigitě řekl, že apoštolové, kteří očekávali seslání Ducha Svatého, měli vůli zachovávat čistotu a zdrženlivost, neobyčejnou pokoru a velkou touhu po Bohu.

První podmínkou je čisté a zdrženlivé srdce. Hřích a Duch Svatý nejdou dohromady, těžký hřích dokonce Ducha Svatého z naší duše vyhání. Druhou podmínkou je pokora. Duch Svatý je pokorný, nevchází do pyšné duše. Jak čteme v listě Jakubově (Jak 4,6):

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“

Třetí podmínkou je touha po Bohu, po Duchu Svatém. Touto touhou se otevíráme působení Ducha Svatého, který z nás vytváří Boží děti (Řím 8,15):

Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžete volat:´Abba, Otče!´“

Duchu Svatý, přijď do našich ubohých duší, naplň nás dary, které potřebujeme ke spáse. Naplň nás láskou k Bohu a k lidem, ať žijeme jako opravdové Boží děti nebeského Otce.