Archiv článků

Svatba v Káni Galilejské

12.02.2013 12:36
2. neděle v mezidobí, cyklus C   Dnešní evangelium nám líčí první Ježíšův zázrak, který učinil na svatbě v Káni Galilejské. Proměnil více než 500 litrů vody ve víno. To nás může udivit. Očekávali bychom, že první Ježíšův zázrak se uskuteční na jiném místě, třeba v chrámu. Očekávali bychom, že...

Je Miloš Zeman můj bratr v Kristu?

11.02.2013 21:26
Tento komentář je volným pokračováním prvního komentáře „Je hříchem nevolit Karla Schwarzenberga?“. Miloš Zeman byl zvolen prezidentem České republiky. Stal se tak i mým prezidentem. Na konci prvního komentáře jsem uvedl, že jsou oba kandidáti na prezidenta mými bratry v Kristu. Na stránkách...

Ježíšovo jméno a jeho tituly

11.02.2013 12:12
Svátek Křtu Páně, cyklus C   Dnes budeme mluvit o Ježíšově jménu a titulech, které mu Písmo svaté přisuzuje. Je důležité znát význam jména Ježíš i jeho titulů, abychom více pochopili jeho poslání. Jméno Ježíš znamená v hebrejštině „Bůh zachraňuje.“ Označuje Ježíšovu totožnost i poslání. Ježíš...

Slavnost Zjevení Páně 2013

09.02.2013 10:20
  Dnešní slavnost je krásná a úzce souvisí s narozením Krista. Na slavnost Narození Páně jsme slyšeli, jak se narozenému Spasiteli klaní pastýři, zástupci židovského národa. Dnes slyšíme o klanění tří mudrců, zástupců pohanských národů. Mudrci vidí na východě hvězdu. Znají slova Písma svatého...

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 2013

08.02.2013 07:42
Je krásné, že začínáme nový rok slavností Panny Marie, která je v řádu milosti i naší matkou. Dítě se cítí nejbezpečněji v náručí své matky. I my chceme dnes odevzdat své životy, své rodiny i celou naši farnost do rukou Panny Marie. A skrze ruce Panny Marie se odevzdat do rukou Božích. Dnes chceme...

Svátek Svaté Rodiny, cyklus C

05.02.2013 12:23
   Církev nám dnes klade před oči vzor Svaté Rodiny. Svatá Rodina je na jedné straně jedinečná svým posláním, na druhé straně žije obyčejným životem. Panna Maria, Matka Boží, pracuje jako mnoho žen v domácnosti. Je nejpožehnanější mezi ženami. Přesto se oddává obyčejné práci – vaří,...

Půlnoční 2012

04.02.2013 20:32
    I přes předpovědi lžiproroků o konci světa se společně scházíme k oslavě vánočních svátků, k oslavě příchodu Boha na svět. Druhá Božská Osoba skrze Pannu Marii přijala lidské tělo a stala se člověkem. Bůh tak na sebe bere úděl člověka od početí až po smrt. Ježíš Kristus se od nás...

4. neděle adventní, cyklus C

04.02.2013 15:35
    Prorok Micheáš, jehož proroctví jsme slyšeli v prvním čtení, působil v Judsku v druhé polovině 8. století př. Kristem. Judští králové neplnili své povinnosti, a proto Bůh ústy proroka Micheáše zaslibuje nového vládce. Ten nebude pocházet z hlavního města Jeruzaléma, ale z maličkého...

3. neděle adventní, cyklus C

04.02.2013 15:24
    V této neděli se máme radovat. Z čeho se můžeme dnes radovat? V naší společnosti převládá depresivní nálada, která je živena negativníni zprávami masmédii. Svatý Pavel však v listě Filipanům píše: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! … Pán je blízko.“ Máme se radovat v Pánu...

Je hříchem nevolit Karla Schwarzenberga?

04.02.2013 12:59
Člověk by si to mohl myslet, když se ze všech stran sypou petice na podporu pana knížete. Nejsem žádná osobnost kulturní, vědecká ani církevní. Jsem obyčejný venkovský farář. Přesto si dovolím vyjádřit svůj názor na prezidentské volby. Myslím si, že pan Schwarzenberg není tím, za koho je voličům...
Záznamy: 411 - 420 ze 421
<< 39 | 40 | 41 | 42 | 43 >>